Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Warsztaty

Zajęcia służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii i doradztwie systemowym.

Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.  

Uczestnictwo w warsztatach będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny teoretyczno-warsztatowe dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

WTTS w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie.