Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW09 prowadzi Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/01/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 15 stycznia 2024 roku

Temat: Kim jestem? Jest pytanie - są odpowiedzi.

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć, poniedziałek 8.00 - 14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

Opis:  Z jednej strony, postrzegamy siebie,  jako istotę wciąż tą samą. Z drugiej, jako zmieniającą się w czasie i żyjącą w strumieniu następujących po sobie: interakcji, doświadczeń, sytuacji i wydarzeń. Identyfikujemy siebie - mamy tożsamość osobistą, społeczną, zawodową, preferowaną i …

A gdyby tak pobawić się, tworząc różne opowieści o sobie, dla siebie i dla Innych. Spojrzeć na nie jak na kolorowe szkiełka tworzące niezwykłe kompozycje, w znanym od setek lat kalejdoskopie optycznym. Pobudzić aktywność, wyobraźnię i refleksję autora. Patrzeć z ciekawością  przez „lusterka” i „soczewki”, by finalnie konstruować różne odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Zapraszam do twórczej zabawy.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 27 grudnia 2023 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/02/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 9 lutego 2024 roku

Temat: Ciało - czego by chciało?

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć, piątek 8.00 - 14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach. Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.

Koszt:  240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 4 stycznia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347       

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/03/2024 (ONLINE)

 Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 18 marca 2024 roku

Temat: Ciało – czego by chciało?

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć, poniedziałek 8.00 - 14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach.

Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 18 stycznia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                              

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/04/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.     

Termin: 25 marca 2024 roku

Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: poniedziałek, 8.00-14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

Opis:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.

W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem

Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 25 stycznia 2024 roku.
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                          

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/05/2024 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 16 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.   

Termin: 12-13 kwietnia 2024 roku

Temat: Zmiany, przemijanie i śmierć na finale.

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS 

Godziny zajęć:

piątek: 10.00 - 18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

sobota: 9.00 - 17.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa  i dwie przerwy 15 minutowe 

Opis: Jako osoby zajmujące się profesjonalną pomocą psychologiczną/terapeutyczną jesteśmy konfrontowani z tematami zmian, przemijania i śmierci, na wiele różnych sposobów i z różną intensywnością. Fenomen nieustannej cyrkulacji stawania się i przemijania jest przedmiotem naszych obserwacji i doświadczeń. Początki i końce, powstawanie/stawanie się i rozpad, metaforyczne i rzeczywiste śmierci poruszają nas. Wiele zależy od tego jak się z nimi obchodzimy, jak je opisujemy i wartościujemy.

Jak myślisz: lepiej je „konstruktywnie oswoić”, „poruszać się jedynie po ich powierzchni”, „uciekać gdy pojawiają się na horyzoncie”, a może „udawać, że ich nie ma”? 

Koszt: 480,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 12 lutego 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/06/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 10 maja 2024 roku

Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć,  piątek 8.00-14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

Opis:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.

W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem

Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 15 marca 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/07/2024 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 16 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 22-23 czerwca czerwca 2024 roku

Temat: BLACK BOOK – porażkowe impulsy do rozwoju.

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć:

sobota: 10.00 - 18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela: 9.00 - 17.00  w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Mistrzostwo osobiste osiąga się między innymi poprzez uczenie się na bazie swoich sukcesów i porażek, tak w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia pozwolą Ci na umieszczenie w centrum uwagi własnych błędów, niepowodzeń, porażek i wycisnąć z nich jak najwięcej na rzecz przyszłych sukcesów. Wyciskanie będzie oparte na praktyce prowadzenia Black book (robi to na przykład globalny tytan Boeing Campany), jak i systemowych praktykach tzw. organizacji uczącej się, która pośród 5 dyscyplin rozwoju ma właśnie mistrzostwo osobiste. Co istotne, wiąże się ono z poczuciem lekkości i radości oraz twórczą orientacją, a nie z osiąganiem lepszych rezultatów jedynie za cenę większego wysiłku. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą na profilaktykę kolejnych porażek.

Koszt: 480,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 22 kwietnia 2024 roku.
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

 Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                             

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/08/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 6 września 2024 roku

Temat: Kim jestem? Jest pytanie-są odpowiedzi

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć, piątek 8.00 - 14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

Opis:  Z jednej strony, postrzegamy siebie,  jako istotę wciąż tą samą. Z drugiej, jako zmieniającą się w czasie i żyjącą w strumieniu następujących po sobie: interakcji, doświadczeń, sytuacji i wydarzeń. Identyfikujemy siebie - mamy tożsamość osobistą, społeczną, zawodową, preferowaną i …

A gdyby tak pobawić się, tworząc różne opowieści o sobie, dla siebie i dla Innych. Spojrzeć na nie jak na kolorowe szkiełka tworzące niezwykłe kompozycje, w znanym od setek lat kalejdoskopie optycznym. Pobudzić aktywność, wyobraźnię i refleksję autora. Patrzeć z ciekawością  przez „lusterka” i „soczewki”, by finalnie konstruować różne odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Zapraszam do twórczej zabawy.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 6 lipca 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/09/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 4 października 2024 roku

Temat: Kim jestem? Jest pytanie-są odpowiedzi

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć, piątek 8.00 - 14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

Opis:  Z jednej strony, postrzegamy siebie,  jako istotę wciąż tą samą. Z drugiej, jako zmieniającą się w czasie i żyjącą w strumieniu następujących po sobie: interakcji, doświadczeń, sytuacji i wydarzeń. Identyfikujemy siebie - mamy tożsamość osobistą, społeczną, zawodową, preferowaną i …

A gdyby tak pobawić się, tworząc różne opowieści o sobie, dla siebie i dla Innych. Spojrzeć na nie jak na kolorowe szkiełka tworzące niezwykłe kompozycje, w znanym od setek lat kalejdoskopie optycznym. Pobudzić aktywność, wyobraźnię i refleksję autora. Patrzeć z ciekawością  przez „lusterka” i „soczewki”, by finalnie konstruować różne odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Zapraszam do twórczej zabawy.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 4 sierpnia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

 Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/10/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 7 października 2024 roku

Temat: Ciało – czego by chciało?

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: poniedziałek,  8.00 - 14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe 

Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach.

Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 7 sierpnia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                               

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/11/2024 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 16 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 28-29 października 2024 roku

 Temat: Zmiany, przemijanie i śmierć na finale.

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć:

poniedziałek:  10.00 - 16.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

wtorek: 9.00 - 17.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy 15 minutowe

Opis: Jako osoby zajmujące się profesjonalną pomocą psychologiczną/terapeutyczną jesteśmy konfrontowani z tematami zmian, przemijania i śmierci, na wiele różnych sposobów i z różną intensywnością. Fenomen nieustannej cyrkulacji stawania się i przemijania jest przedmiotem naszych obserwacji i doświadczeń. Początki i końce, powstawanie/stawanie się i rozpad, metaforyczne i rzeczywiste śmierci poruszają nas. Wiele zależy od tego jak się z nimi obchodzimy, jak je opisujemy i wartościujemy.

Jak myślisz: lepiej je „konstruktywnie oswoić”, „poruszać się jedynie po ich powierzchni”, „uciekać gdy pojawiają się na horyzoncie”, a może „udawać, że ich nie ma”?

Koszt: 480,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 25 sierpnia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                       

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/12/2024 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie, 8 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin:  28 listopada 2024 roku

Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?

Prowadzenie:  Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: czwartek, 8.00-14.30 w tym dwie przerwy kawowe 15 minutowe

Opis:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.

W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem

Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.

Koszt: 240,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 28 września 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/13/2023 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 16 godzin dydaktycznych dla 12-14 uczestników.

Termin: 5-6 grudnia 2024 roku

Temat: BLACK BOOK – porażkowe impulsy do rozwoju.

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć:

czwartek: 10.00 - 18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

piątek: 9.00 - 17.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Mistrzostwo osobiste osiąga się między innymi poprzez uczenie się na bazie swoich sukcesów i porażek, tak w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia pozwolą Ci na umieszczenie w centrum uwagi własnych błędów, niepowodzeń, porażek i wycisnąć z nich jak najwięcej na rzecz przyszłych sukcesów. Wyciskanie będzie oparte na praktyce prowadzenia Black book (robi to na przykład globalny tytan Boeing Campany), jak i systemowych praktykach tzw. organizacji uczącej się, która pośród 5 dyscyplin rozwoju ma właśnie mistrzostwo osobiste. Co istotne, wiąże się ono z poczuciem lekkości i radości oraz twórczą orientacją, a nie z osiąganiem lepszych rezultatów jedynie za cenę większego wysiłku. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą na profilaktykę kolejnych porażek.

Koszt: 480,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 5 października 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                               

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy