Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT 25/2024 (POZNAŃ)

Trzydniowy warsztat, 24 godziny dydaktyczne dla 40 uczestników 

Termin: 9-11 października 2024 roku

Temat: Jak pracować z tematem przemocy w parze?

Prowadzenie: Lieven Migerode (ICEEFT), Jef Slootmaeckers (ICEEFT) 

Miejsce: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć: 

  • środa 10.00-18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe
  • czwartek 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe
  • piątek 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Zamysłem warsztatów jest, żeby w przypadku przemocy w parach, jako najważniejsze widzieć negatywne wzorce interakcji. Wzorce te można rozumieć w ramie przywiązaniowej. Kiedy przemoc między partnerami staje się przedmiotem procesu terapeutycznego, pary chcą, aby terapeuci pracowali nad bezpieczniejszym związkiem, w którym będą mogli pozostać razem i zakończyć przemoc. Na warsztacie tym będziemy poszukiwać odpowiedzi, jak można podejść do przemocy, aby nie traktować jej jako bezwzględnego przeciwwskazania do terapii par.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS 

Koszt szkolenia: 1680,00 PLN

  • Wpłaty należy dokonać do 10 sierpnia 2024 roku. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy