Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT 11/2024 (POZNAŃ)

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają osoby zapisane na liście rezerwowej wcześniejszej edycji.

Trzydniowy warsztat, 24 godziny dydaktyczne dla 24 uczestników.

Termin: 23-25 kwietnia 2024 roku

Temat: Wprowadzenie do psychoterapii traumy. Podejście systemowo-integracyjne. 

Prowadzenie:  Maria Kasprowicz (WTTS),  Katarzyna Małkowicz (PSSETT, EASE)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć:

wtorek 10.00-18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

środa 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

czwartek 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis:

Podczas warsztatu skupimy się na wskazaniu podstawowej wiedzy dla rozumienia specyfiki doświadczenia traumatycznego: czym jest doświadczenie traumy, uwarunkowania i mechanizmy reakcji traumatycznej, powstawanie symptomów traumy na różnych poziomach funkcjonowania, w szczególności powstanie i utrzymanie reakcji pobudzenia w układzie nerwowym.

Uznajemy, że ta Wiedza jest niezbędna zarówno terapeutom, jak i klientom – wspiera i jednych i drugich w rozumieniu specyfiki traumatycznego doświadczenia, wskazując kluczowe dla łagodzenia i negocjowania skutków tego doświadczenia obszary oddziaływań  (rozumienie doświadczenia, symptomów, tego, co się dzieje z klientem, rozumienie tego, co dzieje się w terapii).

W obszarze praktyki, biorąc pod uwagę  pierwszą fazę pracy z traumą, zaprezentujemy wybrane techniki stabilizujące, które pomagają zarówno klientom z doświadczeniem traumy, jak i samym terapeutom (zgodnie z założeniem ustabilizowany terapeuta – ustabilizowany pacjent) poradzić sobie z przeciążeniem, dezorientacją, poczuciem zagrożenia  i brakiem elastyczności reagowania – symptomami „utknięcia” w traumatycznym przeżyciu.

 

Szczegółowe treści zajęć/tematy

 1. Wprowadzenie teoretyczne:
 • Trauma – zagadnienia definicyjne
 • Mózg a trauma – wiedza, która stanowi podstawę praktyki w obszarze traumy
 1. 3 fazy pracy z traumą: stabilizacja, konfrontacja i reorganizacja. Znaczenie fazy stabilizacji.
 2. Okno tolerancji na stres – rama teoretyczna pomocna w nawigowaniu procesem terapeutycznym,  (tym, co dzieje się w terapii).
 3. Stabilizacja – praktyka.
 • podstawowe tematy w procesie stabilizowania
 • techniki stabilizujące, techniki/ narzędzia budujące/wzmacniające okno tolerancji i techniki pomocne w powrocie do  okna tolerancji i utrzymaniu się w nim.

 

 1. BHP terapeuty traumy (specyfika pracy z osobami z doświadczeniami traumy; podstawowe  zasady dbania o własną rezyliencję.)

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTT

Koszt: 1200,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 20 lutego 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  szkolenia, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa
Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań
31 1090 1346 0000 0000 3400 134

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy