Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej

Informacja ogólna

Kurs podstawowy to zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychoterapii systemowej. Jest ważnym i koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobyciaCertyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym magisterskim: psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, medycznym (lekarze, pielęgniarki). Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają osoby, których aktywność zawodowa umożliwia zdobywanie doświadczenia w pracy terapeutycznej.

Cel: podstawowe wykształcenie w zakresie terapii systemowej poprzez zapoznanie z teoretycznymi założeniami terapii systemowej oraz doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych przy prowadzeniu terapii rodzinnej, indywidualnej, grupowej uwzględniającej perspektywę systemową.

Forma zajęć: wykłady, gra ról, praca w małych grupach, superwizja przypadków, demonstracja nagrań wideo z sesji terapeutycznych, prezentacja własnych doświadczeń.

Czas trwania kursu: kurs obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 lub 8 zjazdów dwudniowych przez 1-1,5 roku

Zawartość merytoryczna: 

 1. Ewolucja myśli i terapii systemowej. Specyfika systemowych szkół terapeutycznych.
 2. Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego
 • teoria systemów, cybernetyka I rzędu
 • konstruktywizm radykalny i cybernetyka II rzędu
 • konstrukcjonizm społeczny, podejście narracyjne
 • teoria systemów społecznych
 1. Teoria procesu terapeutycznego
  • czynniki leczące w psychoterapii
  • relacja terapeutyczna - specyfika dla podejścia systemowego w kontekście jego ewolucji oraz postawa terapeutyczna
  • kontekst pracy terapeutycznej - granice odpowiedzialności
  • zlecenia i cele terapeutyczne
  • kontrakt terapeutyczny
  • formalne aspekty procesu terapeutycznego
  • rozpoznawanie etapów procesu terapeutycznego
  • zasady interweniowania
 2. Diagnoza psychoterapeutyczna
  • Podstawy wiedzy na temat postępowania diagnostycznego w modalności systemowej
  • Umiejętność tworzenia hipotez
  • Wykorzystanie diagnozy dla planowania i realizacji procesu psychoterapeutycznego
 3. Interwencje terapeutyczne - strategie, metody, techniki
 4. Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej.

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS wraz z załącznikami dokumentów potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte.

Zaliczenie: podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie. Dopuszcza się 10% nieobecności, czyli 14 godzin dydaktycznych.

Ofert szczegółowa - Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej