Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł wykorzystanie w psychoterapii dorobku badań empirycznych nad psychoterapią

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Rys historyczny badań nad psychoterapią oraz główne obszary zainteresowań i cele badawcze
 2. Strategie badań nad psychoterapią:
  1. studium przypadku
  2. model naturalistyczno-korelacyjny
  3. model eksperymentalno-naturalistyczny
  4. model eksperymentalno-laboratoryjny
 3. Szanse i pułapki badań nad psychoterapią
4
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
Sesja coachingu indywidualnego:
 1. dookreślenie obszaru zainteresowań uczestnika szkolenia
 2. sformułowanie pytania problemowego i planu artykułu
1
RAZEM: 5

 

Spodziewane rezultaty:

 • dookreślenie obszaru zainteresowań uczestnika szkolenia
 • nabycie umiejętności podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych na bazie dorobku empirycznego z zakresu psychoterapii
 • pozyskanie orientacji co do dorobku naukowego z zakresu psychoterapii i literatury fachowej z tego zakresu

Forma: wykład, sesja coachingu indywidualnego

Sposób zaliczenia: przygotowanie artykułu na bazie prac empirycznych z zakresu zainteresowań uczestnika szkolenia