Terapia Systemowa

To jest miejsce gdzie można zapoznać się z tekstami na temat myślenia systemowego i psychoterapii systemowej

Terapia systemowa

Inspiracją dla tego sposobu myślenia jest wiele obszarów życia i dziedzin nauki. Od filozofii przez biologię, psychologię i socjologię a na naukach matematycznych i informatycznych kończąc. Ważnym kontekstem dla tego sposobu porządkowania świata są teorie systemów, informacji, cybernetyka I i II rzędu, teorie komunikacji, konstruktywizm radykalny, autopoieza, konstrukcjonizm społeczny.

Zobacz więcej »

Doświadczenia własne w terapii systemowej

Praca z własnymi doświadczeniami jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia. Systemowe metody pracy z własnymi doświadczeniami ogniskują się na emocjonalnych, poznawczych oraz komunikacyjnych wzorcach uczestników poprzez poddawanie ich intensywnej refleksji.

Zobacz więcej »