Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł trening interpersonalny w konwencji systemowej

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Wzorce związków międzyludzkich wg G. Batesona i M. White´a
 2. Wzorce Komunikacji wg F. Simona
 3. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
16
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
 1. Refleksja nad wzorcami i dynamiką związków i komunikacji w rodzinie pochodzenia i w rodzinie własnej
 2. Refleksja nad wzorcami związków i wzorcami komunikacji, do których najczęściej zapraszam innych w relacjach prywatnych i w relacjach terapeutycznych
 3. Refleksja nad wzorcami związków i komunikacji, do których najczęściej daję się zaprosić bez świadomej refleksji nad tym
 4. Konsekwencje podążania za tymi zaproszeniami dla dynamiki komunikacji i związku
 5. Refleksja nad własnym przeciwprzeniesieniem
 6. Ćwiczenie umiejętności świadomego kształtowania wzorców związków i komunikacji z innymi
44
RAZEM: 60

 

Spodziewane rezultaty:

 1. Nabycie umiejętności interpretowania relacji międzyludzkich w kategoriach wzorców, co umożliwia znalezienie alternatywnych rozwiązań problemów
 2. Nauczenie się świadomej refleksji nad własnymi związkami i nad komunikacją, szczególnie w sytuacjach terapeutycznych (tak terapii indywidualnej, terapii rodzin, terapii par jak również terapii grupowej)
 3. Umiejętność analizowania własnego przeciwprzeniesienia


Forma: ćwiczenia w grupach, w relacjach dwójkowych i trójkowych

Sposób zaliczenia: aktywna obecność