Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE: SUP08/2024

SUPERWIZJA SUP 08/2024

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Małgorzata Szymanowska (WTTS)

 

SUPERWIZJA SUP 08/01/2024 (BYDGOSZCZ)

Terminy:

 1. 25 stycznia 2024 roku
 2. 7 marca 2024 roku
 3. 9 maja 2024 roku
 4. 13 czerwca 2024 roku
 5. 10 października 2024 roku
 6. 12 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-14.30, 7 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rejtana 2, Salon Optyczny O.M.G.

Koszt: 1260,00 PLN płatne w trzech ratach po 420,00 PLN 

 • I rata 420,00 PLN płatne do 18 stycznia 2024 roku
 • II rata 420,00 PLN płatne do 2 maja 2024 roku
 • III rata 420,00 PLN płatne do 3 października 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 08/01/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 08/02/2024 (ONLINE) 

Terminy:

 1. 2 lutego 2024 roku
 2. 22 marca 2024 roku
 3. 19 kwietnia 2024 roku
 4. 17 maja 2024 roku
 5. 20 września 2024 roku
 6. 8 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-14.30, 7 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1260,00 PLN płatne w trzech ratach po 420,00 PLN 

 • I rata 420,00 PLN płatne do 26 stycznia 2024 roku
 • II rata 420,00 PLN płatne do 12 kwietnia 2024 roku
 • III rata 420,00 PLN płatne do 13 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 08/02/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 08/03/2024 (NAKŁO n/NOTECIĄ)

Terminy: terminy spotkań uzgadniane są z grupą  

Godziny zajęć: 9.00-13.00, 5 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: Nakło n/Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Koszt: płatność w ratach po 360,00 PLN za dwa spotkania

Daty i ilość rat zostaną podane w późniejszym terminie.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 08/03/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 08/04/2024 (ONLINE)

Terminy

 1. 6 lutego 2024 roku
 2. 12 marca 2024 roku
 3. 16 kwietnia 2024 roku
 4. 4 czerwca 2024 roku
 5. 24 września 2024 roku
 6. 5 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1080,00 PLN płatne w trzech ratach po 360,00 PLN

 • I rata 360,00 PLN płatne do 30 stycznia 2024 roku
 • II rata 360,00 PLN płatne do 9 kwietnia 2024 roku
 • III rata 360,00 PLN płatne do 17 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się we wtorki 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 08/05/2024 (ONLINE)

Terminy

 1. 16 stycznia 2024 roku
 2. 5 marca 2024 roku
 3. 23 kwietnia 2024 roku
 4. 11 czerwca 2024 roku
 5. 1 października 2024 roku
 6. 19 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-14.30, 7 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1260,00 PLN płatne w trzech ratach po 420,00 PLN

 • I rata 420,00 PLN płatne do 9 stycznia 2024 roku
 • II rata 420,00 PLN płatne do 16 kwietnia 2024 roku
 • III rata 420,00 PLN płatne do 24 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się we wtorki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 08/05/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 08/06/2024 (BYDGOSZCZ)

Terminy:

 1. 11 stycznia 2024 roku
 2. 22 lutego 2024 roku
 3. 11 kwietnia 2024 roku
 4. 6 czerwca 2024 roku
 5. 3 października 2024 roku
 6. 5 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rejtana 2, Salon Optyczny O.M.G.

Koszt: 1080,00 PLN płatne w trzech ratach po 360,00 PLN

 • I rata 360,00 PLN płatne do 7 stycznia 2024 roku
 • II rata 360,00 PLN płatne do 4 kwietnia 2024 roku
 • III rata 360,00 PLN płatne do 26 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 08/06/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 08/07/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1. 18 stycznia 2024 roku
 2. 15 lutego 2024 roku
 3. 4 kwietnia 2024 roku
 4. 16 maja 2024 roku
 5. 19 września 2024 roku
 6. 14 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa.

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1080,00 PLN płatne w trzech ratach po 360,00 PLN

 • I rata 360,00 PLN płatne do 11 stycznia 2024 roku
 • II rata 360,00 PLN płatne do 28 marca 2024 roku
 • III rata 360,00 PLN płatne do 12 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 08/IND/2024

Superwizja indywidualna

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy