Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Forum 2008

F 01/2008

Temat: Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego

Nałogowe picie jest tak bardzo rozpowszechnionym fenomenem, że prawie każdy człowiek w naszym kręgu kulturowym styka się z tym zachowaniem. Czy to we własnej rodzinie, czy w kręgu przyjaciół, u sąsiadów, w zakładzie pracy, w czasie wolnym czy w środkach masowego przekazu - nałogowe picie jest wszechobecne.
Za fenomenem "nałogowego picia" kryją się najczęściej trwające całe lata doświadczenia wypełnione cierpieniem i obrażeniami, skazane na niepowodzenie trudy zmienienia "nałogu" i uczucia paraliżującej beznadziejności. Za tym fenomenem kryją sie również przebłyski tęsknoty, namiętności i pragnienia za tym czego się jeszcze nie przeżyło, a o czym nie ma się odwagi ani pomyśleć, ani tego odczuć, ani pobudzić do życia.
Referent opiera się w podejściu do zjawiska nałogowego picia na swoich ponad dwudziestoletnich doświadczeniach w ambulatoryjnej i stacjonarnej terapii.
Punktem wyjścia jest rozumienie nałogowego picia jako wyniku dynamiki samoorganizacji. Przykłady pomogą ukazać znaczenie osobistych i rodzinnych kryzysów w okresach przejściowych.
Główną częścią forum będzie przedstawienie procesu terapeutycznego, który jest rozumiany jako rytuał okresu przejściowego w życiu. Z takiego rozumienia procesu terapeutycznego wywodzą się określone postępowania terapeutyczne, które zostaną pokazane w opisach przypadków i wycinkach nagrań video. Zostaną również zademonstrowane specyficzne techniki, które okazały się użyteczne w terapii nałogowego picia.
Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SGST, SG, WTTS)
Termin: 13 marca 2008, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 210,00 PLN (przy wpłacie do 01 marca 2008 rabat 10% tj. 190,00 PLN)
Uwagi: Zajęcia tłumaczone na język polski

F 02/2008

Temat: "Autorytet bez przemocy" - systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych

Zajęcia dla profesjonalistów.

Haim Omer jest profesorem psychologii klinicznej na uniwersytecie w Tel Avivie.

W Izraelu pracował z ponad 400 rodzinami, w których rodzice czuli się bezradni i bezsilni wobec swoich dzieci. Opracował niezwykłą koncepcję pracy z zastraszonymi rodzicami i krnąbrną młodzieżą.

Izraelski psycholog poznał wiele rodzajów terroru rodzinnego. Młodzież może np. kontrolować każdy ruch rodziców; młodzi ludzie, którzy wszystko obserwują, decydują, kogo wolno zaprosić, co będzie do jedzenia, jak wydawane są pieniądze. Ten nacisk dokonuje sie różnymi metodami: groźbami odebrania sobie życia lub po prostu niekontrolowanymi napadami wściekłości lub groźbą, że rodzice więcej nie zobaczą dziecka lub patologią taką jak czynność przymusowa - rodzice muszą zrobić wszystko, żeby dziecko tego nie robiło. Są to różne rodzaje przemocy, a cały dom zostaje podporządkowany woli dziecka.
Prowadzenie: prof. dr Heim Omer
Termin: 11-12 września 2008, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 490,00 PLN (przy wpłacie do 01 września 2008 rabat 10% tj. 440,00 PLN)
Uwagi: Zajęcia tłumaczone na język polski, ilość miejsc ograniczona

F 03/2008

Temat: Konflikty i zarządzanie konfliktem w przedsiebiorstwach rodzinnych

Jak rozumieć biznes rodzinny?

Jak doradzać rodzinom prowadzącym firmy rodzinne?

W coachingu, superwizji i terapii rodzinnej często nie docenia się lub wręcz nie dostrzega znaczenia wspólnego przedsiębiorstwa dla członków rodziny prowadzącej rodzinny biznes. A przecież konflikty wewnętrzne w przedsiębiorstwie nierzadko stanowią czynnik ryzyka dla rodziny pracującej wspólnie w takiej firmie.

Co oznacza połączenie rodziny i przedsiębiorstwa dla członków rodziny firmy rodzinnej?
Jak można zidentyfikować specyficzne zespoły problemów i konflikty w pracy terapeutycznej z członkami takich rodzin?
Jak można wypracować i poradzić sobie z paradoksalnymi wymogami wobec klienta, które pojawiają się zarówno ze strony przedsiębiorstwa, jak i rodziny?
W ramach forum będziemy pracować nad zrozumieniem dynamik w firmach rodzinnych w odniesieniu do rodziny przedsiębiorców.
Prowadzenie: PD dr Arist von Schlippe (SG)
Termin: 11 września 2008, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 240,00 PLN (przy wpłacie do 01 września 2008 rabat 10% tj. 216,00 PLN)
Uwagi: Zajęcia tłumaczone na język polski