Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT 32/2024 (POZNAŃ)

Jednodniowy warsztat, 10 godzin dydaktycznych dla dla 18-24 uczestników. 

Termin: 22 listopada 2024 roku

Temat: Z brzucha do głowy i z powrotem – o poddawaniu refleksji procesu tworzenia obrazu klienta przez terapeutę.

Prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć: piątek 9.30 - 18.30 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Konstruktywiści twierdzą, że realność jest niedostępna obserwatorowi i dlatego obiektywnie niepoznawalna. Przyjęcie takiej epistemologii przez terapeutę ma określone konsekwencje. Nie może oprzeć się na „prawdzie”, a rozmowę prowadzi w warunkach kontyngencji i nieprzewidywalności. Do dyspozycji ma między innymi myślenie w kategoriach systemów autopojetycznych, cybernetyki drugiego rzędu, odkrywanie ślepego punktu procesu obserwowania oraz szukanie wzorców i powiązań. Warsztat ten ma być okazją do poddawania refleksji nieustających sprzężeń zwrotnych między terapeutą a tworzonym w jego głowie (i nie tylko) obrazem klienta.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS

Koszt: 350,00 PLN

  • Wpłaty należy dokonać do 5 marca 2024 roku
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy