Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł teorie rozwoju człowieka i rodziny

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
  1. Wybrane elementy wiedzy o osobowości, rozwoju człowieka oraz cyklu życia rodziny
  2. Wybrane teorie psychologiczne rozwoju człowieka i ich zastosowanie w psychoterapii
  3. Podstawowe czynniki kształtujące rozwój człowieka i rodziny.
  4. Wpływ środowiska na kształtowanie się osobowości i jej funkcjonowanie
  5. Cykle życia rodzinnego (np. wg Jay Haley)
15
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
Umiejętność diagnozowania fazy rozwoju człowieka i fazy cyklu życia rodzinnego 5
RAZEM: 20

 

Spodziewane rezultaty:

  • przyswojenie wybranych teorii psychologicznych rozwoju człowieka oraz teorii cyklu życia rodzinnego,
  • pozyskanie podstawowej wiedzy n/t czynników kształtujących osobowość, wpływających na rozwój człowieka i rozwój rodziny
  • nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o rozwoju człowieka i rodziny do prowadzenia psychoterapii
  • nabycie umiejętności diagnozowania fazy rozwoju człowieka i fazy cyklu życia rodzinnego

Forma: wykład, warsztat szkoleniowy z analizą przypadku

Sposób zaliczenia: test wiedzy