Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 02/2024 (ONLINE/POZNAŃ)

Szkolenie realizowane we współpracy z www.systemowo.com.pl

Dziewięć dwudniowych spotkań, 144 godziny dydaktyczne, dla 24 uczestników. 

Temat: Idee systemowe jako źródło różnych modeli pracy terapeutycznej. 

Miejsce: platforma ZOOM (7 zjazdów) i dwa spotkania stacjonarne zjazd 4 i zjazd 8 w siedzibie WTTS, Poznań ul. Składowa 4, I piętro

Kierownictwo merytoryczne: dr Julia E. Wahl, Agnieszka Wołyńska, Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć:

sobota 9.30 do 17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela 9.30 do 17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe 

Opisy wykładowców znajdziecie Państwo na stronie naszego Partnera: www.systemowo.com.pl

ZJAZD 1

Termin: 3-4 lutego 2024 roku

Temat: Terapia systemowa a narracje przywiązania, uzdrawianie i naprawianie w bliskich związkach. 

Prowadzenie: prof. Arlene Vetere (Wielka Brytania/Norwegia)

Miejsce: ONLINE / platforma ZOOM

Opis: Ten dwudniowy warsztat pokaże, jak integracja głównych systemów myślowych (nowoczesnej teorii przywiązania, teorii narracyjnej i teorii traumy relacyjnej) z teorią i praktyką systemową zarówno pogłębia, jak i wzbogaca nasze międzypokoleniowe sformułowania dotyczące dystresu w relacjach par i rodzin. Uwaga zostanie przede wszystkim poświęcona procesom uzdrawiania i naprawy w bliskich związkach.

Wybrane punkty programu:

 1. Nowoczesna teoria przywiązania, narracyjna oraz teoria traumy relacyjnej, a praktyka systemowa. Systemowa praca z relacjami oraz ich jakościami, jako budowanie odporności pary na dystres oraz wyzwania spotykane w parze.
 2. Proces uzdrawiania oraz naprawy w bliskich relacjach -praca terapeuty systemowego z parami.
 3. Interwencje oparte na teoretycznej integracji.

Uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w zajęciach w małych grupach, których celem jest zbadanie zarówno formuły, jak i interwencji opartej na tej teoretycznej integracji (Dallos i Vetere, 2022)

ZJAZD 2

Termin: 2-3 marca 2024 roku 

Temat: Współczesna terapia systemowa-powrót do świata połączeń i pracy z systemami.  

Prowadzenie: Hugh Palmer (Wielka Brytania)

Miejsce: ONLINE/ platforma ZOOM 

Opis: Ten dwudniowy warsztat będzie dotyczył nowoczesnej teorii oraz praktyki systemowej.

Wybrane punkty programu:

 1. Rozumienie trudności w rodzinach, zaburzeń psychicznych oraz problemów, z jakimi zgłaszają się klienci do gabinetów terapeutów dziś.
 2. Terapia systemowa jako praktyka transformacyjna - relacja terapeuty z klientem na bazie prac Gregory Batesona.
 3. "Myśl inaczej", by zapobiec wyginięciu. Połączenie cybernetycznej epistemologii Gregory'ego Batesona z posthumanizmem.
 4. Poczwórna wizja i cybernetyczna jedność: Terapeuta jako naukowiec, teoretyk, humanista oraz artysta.

ZJAZD 3

Termin: 13-14 kwietnia 2024 roku

Temat: Praca z traumą i budowanie odporności w nurcie systemowym i narracyjnym. Dzieci, rodzina i szersze sieci społeczne. 

Prowadzenie: Sabine Vermeire (Belgia)

Miejsce: ONLINE/ platforma ZOOM 

Opis: Ten dwudniowy warsztat będzie dotyczył praca z traumą w podejściu systemowo-narracyjnym - metody angażowania dzieci, rodzin i ich sieci w kreatywne i oparte na współpracy relacje w celu wywołania zmian w kontekście traumy i przemocy. Wybrane punkty programu:

 • „Rozmowy poza utartym szlakiem” - dekonstrukcja doświadczanych trudności i tworzenie bardziej obiecujących historii oraz alternatywnych sposobów wzajemnego odnoszenia się poprzez poczucie zabawy.
 • Od pierwszego spotkania terapeutycznego (re-connection and re(dis)covery) do radykalnego repozycjonowania całej historii.
 • "Macki traumy" - porządkowanie chaosu oraz otwarcie drzwi na nowe doświadczenia osobom po ciężkich przeżyciach.

ZJAZD 4

Termin: 18-19 maja 2024 roku

Temat: Rodzinne polaryzacje somatyczne - nowa perspektywa spojrzenia na zaburzenia fobiczne, OCD, odżywiania itp. 

Prowadzenie: prof. Valeria Ugazio (Włochy)

Miejsce: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Opis: Ten dwudniowy warsztat będzie dotyczył modelu i założeń rodzinnej polaryzacji semantycznej.

Wybrane punkty programu:

 • Konstrukcja zaburzeń psychopatologicznych w kontekstach intersubiektywnych.
 • „Rodzinne polaryzacje semantyczne" - model oraz opis założeń.
 • Semantyka wolności i zaburzenia fobiczne.
 • Semantyka władzy: Anoreksja, bulimia i inne problemy z jedzeniem.
 • Podsumowanie: praktyka oraz modele pracy w gabinecie z rodziną i jej członkami.

ZJAZD 5

Termin: 8-9 czerwca 2024 roku

Temat: Oparty na dowodach model pracy z parami ( model behawioralno-systemowy).

Prowadzenie: prof. Hannah Sherbersky (Wielka Brytania)

Miejsce: ONLINE/ platforma ZOOM 

Opis: Ten dwudniowy warsztat będzie dotyczył modelu pracy z parami (model behawioralno-systemowy Model Exeter). Model ten, opracowany na Uniwersytecie w Exeter przez Hannah i profesor Janet Reibstein, jest uznawany za skuteczną systemową terapię behawioralną dla szeregu trudności związanych z komunikacją w związku i zachowaniem.

W trakcie warsztatu opis i zastosowanie technik behawioralnych wskazanych w badaniach RCT (randomizowanych), które stanowią podstawę rekomendacji brytyjskiego instytutu NICE (The National Institute for Health and Care Excellence), a także technik systemowych, zarówno behawioralnych, jak i empatycznych, wskazanych przez brytyjską Expert Reference Group on Couple Competencies. Warsztat będzie obejmował odgrywanie ról, materiały dotyczące przypadków, pracę w grupach oraz przykłady pracy klinicznej.

ZJAZD 6

Termin: 7-8 września 2024 roku

Temat: Ekoterapia - od ego do eco. Życie w świecie traum z nadzieją. 

Prowadzenie: Roger Duncan (UK)

Miejsce: ONLINE/ platforma ZOOM 

Opis: Ten dwudniowy warsztat będzie dotyczył opisu założeń ekoterapii.

Wybrane punkty programu:

 • Czy „ekoterapia” jest terapią ratującą świat?
 • Lęk klimatyczny, trauma klimatyczna – sposoby pracy z klientami
 • Skuteczny język w budowaniu zasobów klienta
 • Sposoby pracy w „ekoterapii”

ZJAZD 7

Termin: 19-20 października 2024 roku / godziny zajęć z uwagi na różnicę czasu zostaną podane przed warsztatem.

Temat: Socjokulturowo dostosowana terapia rodzin. 

Prowadzenie: prof. Teresa McDowell (Stany Zjednoczone)

Miejsce: ONLINE/ platforma ZOOM 

Opis: Ten dwudniowy warsztat będzie dotyczył pracy z systemem rodzinnym w czasach redefinicji znaczeń, nowych zjawisk dotyczących rodziny.

Wybrane punkty programu:

 • Wyzwania pracy z rodzinami dziś, rodzaje rodzin
 • Odpowiedź na potrzebę terapeutów małżeńskich i rodzinnych, aby zapewnić społecznie odpowiedzialną terapię par, małżeństw i rodzin, wprowadzając różnorodność, sprawiedliwość i integrację w całej teorii i praktyce klinicznej,

ZJAZD 8

Termin: 23-24 listopada 2024 roku

Temat: CFT (Terapia skoncentrowana na współczuciu) a terapia systemowa, model połączenia obu podejść i praktyczne zastosowanie w terapii.

Prowadzenie: dr Julia E. Wahl, Agnieszka Wołyńska

Miejsce: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Opis: Ten dwudniowy warsztat będzie dotyczył modelu terapii CFT (compassion-focused therapy) - terapia skoncentrowana na współczuciu), a terapia systemowa: możliwe połączenia i zastosowania.

Wybrane punkty programu:

 • CTF - główne założenia oraz badania na temat skuteczności CFT. Główne założenia i punkty połączenia z myśleniem systemowym.
 • Współczucie a empatia, troska, odwaga. Obawy przed współczuciem wśród pacjentów w gabinecie oraz szerzej, obawy przed współczuciem w życiu.
 • Narzędzia pracy w ramach CFT- z czego korzystamy, co realizujemy w trakcie sesji oraz jak mogą z tego skorzystać klienci.
 • Praktyki - ćwiczenia w trakcie warsztatów oraz wskazówki, jak tworzyć własne praktyki.

ZJAZD 9

Termin: zostanie podany na początku roku 2024 

Temat: Transkulturowość - podejście systemowe

Prowadzenie: prof. Pietro Barbetta (Włochy)

Miejsce: ONLINE/ platforma ZOOM 

Opis -wybrane punkty programu:

 • Współczesne rozumienie terapii systemowej.
 • Historia mediolańska, a dzisiejsze wyzwania terapii systemowej.
 • Terapia etnokliniczna -praca z osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami.
 • Praktyka etyczna i estetyczna w dziedzinie systemowej (ale nie tylko systemowej), gdzie estetyka jest rozumiana jako "uczucia, percepcje, afekty w relacji terapeutycznej".
 • Możliwość superwizji w trakcie warsztatów własnych przykładów uczestników i na tej podstawie omówienie założeń pracy systemowej.

Adresat: pierwszeństwo udziału mają osoby, które ukończyły Kurs Zaawansowany, lub są w jego trakcie

Koszt: 7920,00 PLN płatne w całości lub w czterech ratach  

 • I rata 2420,00 PLN płatna do 10 stycznia  2024 roku
 • II rata 2000,00 PLN płatna do 20 lutego 2024 roku
 • III rata 2000,00 PLN płatna do 20 kwietnia 2024 roku
 • IV rata 1500,00 PLN do 10 czerwca 2024 roku
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu
 • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy