Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje

Superwizja to profesjonalna metoda obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej oraz wsparcie w doskonaleniu zawodowym. Jest uznanym sposobem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Przedmiotem superwizji może być oddziaływanie w ramach systemów terapeutycznych (terapeuta - pacjent, rodzina), wzajemne interakcje, wzorce zachowań i procesów.

Superwizja systemowa pobudza przyjmowanie zewnętrznej perspektywy i poprzez porównanie wielu kątów widzenia tworzy multiperspektywiczność, dzięki specyficznemu widzeniu każdego z uczestników superwizji.

Superwizja dotyczy zarówno zadań jak i procesów. Konkretne zadanie superwizji negocjują między sobą superwizor i osoba superwizowana. Superwizja to obustronnie tworzone, nowe znaczenia i generowanie nowych rozwiązań w działaniach.

Postawa w superwizji oparta jest na zasadach neutralności, wrażliwości na kontekst. W postępowaniu superwizyjnym bardzo ważny jest zarówno respekt w stosunku do uczestniczących osób jak i brak respektu wobec idei kierujących ich działaniami.

Superwizje prowadzone są przez Superwizorów Nauczycieli WTTS i Superwizorów Aplikantów WTTS. Zajęcia te mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. 

Zasady:

  • uczestnik grupy zobowiązany jest do opłacenia także tych zajęć, na których nie jest obecny. O rezygnacji z miejsca w grupie należy poinformować minimum 1 spotkanie wcześniej
  • Kolizja terminu superwizji z terminem zajęć cyklicznych takich jak kurs zaawansowany lub curriculum daje możliwość odrobienia nieobecności w innej grupie superwizyjnej u tego samego prowadzącego (dotyczy tylko tych grup, w której superwizor wyrazi na to zgodę.)
  • prowadzący ma prawo odwołać zajęcia jeśli zbierze się mniejsza ilość osób

Odbyte godziny superwizji będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Superwizje są wymogiem koniecznym na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Oferta szczegółowa

SUP01 Tomasz Basiński SUP03 Maria Kasprowicz SUP04 Wojciech Lindner SUP05 Marcelina Ptak SUP06 Ewa Stankowska SUP07 Danuta Suchecka-Zejden SUP08 Małgorzata Szymanowska SUP09 Katarzyna Ziółkowska-Szyszło SUP10 Robert Adamczyk SUP11 Eliza Lis SUP12 Marta Porwan-Śramkowski SUP13 Mateusz Wyderka SUP14 Urszula Zwolska-Olszewska