Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje

Superwizja to profesjonalna metoda obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej oraz wsparcie w doskonaleniu zawodowym. Jest uznanym sposobem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Przedmiotem superwizji może być oddziaływanie w ramach systemów terapeutycznych (terapeuta - pacjent, rodzina), wzajemne interakcje, wzorce zachowań i procesów.

Superwizja systemowa pobudza przyjmowanie zewnętrznej perspektywy i poprzez porównanie wielu kątów widzenia tworzy multiperspektywiczność, dzięki specyficznemu widzeniu każdego z uczestników superwizji.

Superwizja dotyczy zarówno zadań jak i procesów. Konkretne zadanie superwizji negocjują między sobą superwizor i osoba superwizowana. Superwizja to obustronnie tworzone, nowe znaczenia i generowanie nowych rozwiązań w działaniach.

Postawa w superwizji oparta jest na zasadach neutralności, wrażliwości na kontekst. W postępowaniu superwizyjnym bardzo ważny jest zarówno respekt w stosunku do uczestniczących osób jak i brak respektu wobec idei kierujących ich działaniami.

Superwizje prowadzone są przez Superwizorów Nauczycieli WTTS i Superwizorów Aplikantów WTTS. Zajęcia te mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. 

Zasady:

  • uczestnik grupy zobowiązany jest do opłacenia także tych zajęć, na których nie jest obecny,
  • o rezygnacji z miejsca w grupie należy poinformować minimum 1 spotkanie wcześniej,
  • kolizja terminu superwizji z terminem szkoleń realizowanych w WTTS nie zwalnia z opłaty i daje możliwość odrobienia nieobecności w innej grupie superwizyjnej u tego samego prowadzącego (dotyczy tylko tych grup, w których superwizor wyrazi na to zgodę),
  • prowadzący ma prawo odwołać zajęcia, jeśli zbierze się mniejsza ilość osób,
  • możliwość dołączenia do grupy istnieje w momencie zwalniania się miejsc.                                                                                                                                                                    

Odbyte godziny superwizji będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Superwizje są wymogiem koniecznym na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Uwaga: Od 1 stycznia 2024 roku osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu może prowadzić psychoterapię w ramach opieki zdrowotnej, jeśli uczestniczy w superwizji psychoterapii i posiada zaświadczenie wystawione przez superwizora psychoterapii.

Udział w superwizjach możliwy jest po drugim roku szkolenia, licząc od daty rozpoczęcia szkolenia.

Oferta szczegółowa