Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje

W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej.

Superwizja to profesjonalna metoda obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej oraz wsparcie w doskonaleniu zawodowym. Jest uznanym sposobem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Przedmiotem superwizji może być oddziaływanie w ramach systemów terapeutycznych (terapeuta - pacjent, rodzina), wzajemne interakcje, wzorce zachowań i procesów.

Superwizja systemowa pobudza przyjmowanie zewnętrznej perspektywy i poprzez porównanie wielu kątów widzenia tworzy multiperspektywiczność, dzięki specyficznemu widzeniu każdego z uczestników superwizji.

Superwizja dotyczy zarówno zadań jak i procesów. Konkretne zadanie superwizji negocjują między sobą superwizor i osoba superwizowana. Superwizja to obustronnie tworzone, nowe znaczenia i generowanie nowych rozwiązań w działaniach.

Postawa w superwizji oparta jest na zasadach neutralności, wrażliwości na kontekst. W postępowaniu superwizyjnym bardzo ważny jest zarówno respekt w stosunku do uczestniczących osób jak i brak respektu wobec idei kierujących działaniami.

Superwizje prowadzone są przez Superwizorów Nauczycieli WTTS i Superwizorów Aplikantów WTTS. Zajęcia te mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. 

Zasady:

  • uczestnik grupy zobowiązany jest do opłacenia także tych zajęć, na których nie jest obecny. O rezygnacji z miejsca w grupie należy poinformować minimum 1 spotkanie wcześniej
  • prowadzący ma prawo odwołać zajęcia jeśli zbierze się mniejsza ilość osób

Odbyte godziny superwizji będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Superwizje są wymogiem koniecznym na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia