Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Warsztat WRT 33/2024 (POZNAŃ)

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają osoby zapisane na liście rezerwowej poprzedniej edycji

Trzydniowy warsztat, 24 godziny dydaktyczne dla 24 uczestników.

Termin: 22-24 listopada 2024 roku

Temat: Narracje-relacje. O możliwości reautoryzacji opowieści przywiązaniowych

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS) i dr Szymon Chrząstowski (PTP)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć:

  • piątek 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe
  • sobota 9.00-17.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe
  • niedziela 9.00-17.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe 

Opis: Podczas pierwszej części szkolenia skoncentrujemy się na specyficznym typie opowieści, mianowicie na narracjach przywiązaniowych. Te narracje odnoszą się do wczesnych doświadczeń dziecka z postaciami przywiązaniowymi. Omówimy, w jaki sposób doświadczenie braku bezpiecznego przywiązania może kształtować nasze opowieści oraz wpływać na narracje tworzone w kontekście bliskich związków. Zastanowimy się nad znacznikami dyskursu oraz przedyskutujemy trzy główne typy strategii przywiązaniowych. U podstaw teoretycznych pierwszej części szkolenia będzie leżała współczesna teoria więzi.

Uwaga: W trakcie szkolenia skorzystamy z fragmentów Adult Attachment Interview przetłumaczonych na język polski. Nie będziemy jednak szkolili w diagnozowaniu typów przywiązania za pomocą tego narzędzia.

W drugiej części szkolenia chcemy postawić pytanie, na ile wczesne opowieści przywiązaniowe determinują przyszłość. Odwołując się do stwierdzenia Michael’a White’a, że problem jest problemem, nie człowiek i do jednego z podstawowych założeń terapii narracyjnej, że zawsze istnieje możliwość przepisania czy też zreorganizowania swojej opowieści przywiązaniowej, zaprosimy do eksplorowania osobistych historii przywiązaniowych. Skupimy się na rozpoznawaniu i poddawaniu refleksji wpływu opowieści przywiązaniowych na dorosłe życie, na rozważaniu możliwości ich przepisania i reautoryzowania.

Warsztat ma być wzbogaceniem dotychczasowych metod pracy terapii systemowej i terapii narracyjne. Stawiamy tezę, że nawet trudna historia nie w pełni nas determinuje i zarówno my terapeuci, jak i klienci nie musimy nie musimy być bezradni - możemy przepisać swoją opowieść również tę przywiązaniową trochę inaczej. 

Zakładamy, że osoby uczestniczące w warsztacie znają podstawowe założenia teorii więzi oraz terapii narracyjnej. Nie będziemy ich omawiać, gdyż warsztat ma charakter zaawansowany.

Uwaga: będziemy częściowo odnosić się do własnych historii. Nie jest to jednak okazja do mierzenia się z własnymi, trudnymi doświadczeniami.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie

Koszt: 1200,00 PLN

  • wpłatę należy dokonać do 20 września 2024 roku
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa
Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań
31 1090 1346 0000 0000 3400 134

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy