Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE SUP05/2024

SUPERWIZJA SUP 05/2024

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Marcelina Ptak (WTTS) 

 

SUPERWIZJA  SUP 05/01/2024 (ONLINE)  

Terminy:

 1. 8 lutego 2024 roku, prowadzenie:  Marcelina Ptak (WTTS)
 2. 21 marca 2024 roku, prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)
 3. 11 kwietnia 2024 roku, prowadzenie:  Marcelina Ptak (WTTS)
 4. 23 maja 2024 roku, prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)
 5. 6 czerwca 2024 roku prowadzenie:  Marcelina Ptak (WTTS)
 6. 19 września 2024 roku, prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)
 7. 24 października 2024 roku prowadzenie:  Marcelina Ptak (WTTS)
 8. 14 listopada 2024 roku, prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)
 9. 12 grudnia 2024 roku, prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1620,00 PLN płatne w dwóch ratach: 1 x 900,00 PLN i 1 x 720,00 PLN

 • I rata: 900,00 PLN opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2024 roku, płatne do 30 stycznia 2024 roku
 • II rata: 720,00 PLN opłata za zajęcia wrzesień-grudzień 2024 roku, płatne do 31 sierpnia 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 05/01/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA  SUP 05/02/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1. 16 lutego 2024 roku
 2. 12 kwietnia 2024 roku
 3. 7 czerwca 2024 roku
 4. 20 września 2024 roku
 5. 15 listopada 2024 roku
 6. 13 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.00, 5 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 900,00 PLN płatne w dwóch ratach po 450,00 PLN 

 • I rata: 450,00 PLN opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2024 roku, płatne do 31 stycznia 2024 roku
 • II rata: 450,00 PLN opłata za zajęcia wrzesień-grudzień 2024 roku, płatne do 31 sierpnia 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 05/02/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 05/03/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1. 16 lutego 2024 roku
 2. 12 kwietnia 2024 roku
 3. 7 czerwca 2024 roku
 4. 20 września 2024 roku
 5. 15 listopada 2024 roku
 6. 13 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 15.00-19.00, 5 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 900,00 PLN płatne w dwóch ratach po 450,00 PLN 

 • I rata: 450,00 PLN opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2024 roku, płatne do 31 stycznia 2024 roku
 • II rata: 450,00 PLN opłata za zajęcia wrzesień-grudzień 2024 roku, płatne do 31 sierpnia 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 05/03/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 05/04/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1. 26 stycznia 2024 roku
 2. 15 marca 2024 roku
 3. 19 kwietnia 2024 roku
 4. 21 czerwca 2024 roku
 5. 27 września 2024 roku
 6. 22 listopada 2024 roku 

Godziny zajęć: 9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1080,00 PLN płatne w dwóch ratach po 540,00 PLN 

 • I rata: 540,00 PLN opłata za zajęcia styczeń-kwiecień 2024 roku, płatne do 12 stycznia 2024 roku
 • II rata: 540,00 PLN opłata za zajęcia czerwiec-grudzień 2024 roku, płatne do 31 maja 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 05/04/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 05/05/2024 (ONLINE)

Terminy: 

 1. 27 stycznia 2024 roku
 2. 16 marca 2024 roku
 3. 22 czerwca 2024 roku
 4. 28 września 2024 roku
 5. 16 listopada 2024 roku
 6. 14 grudnia 2024 roku 

Godziny zajęć: 9.00-14.30, 7 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1260,00 PLN płatne w dwóch ratach po 630,00 PLN 

 • I rata: 630,00 PLN opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2024 roku, płatne do 13 stycznia 2024 roku
 • II rata: 630,00 PLN opłata za zajęcia wrzesień-grudzień 2024 roku, płatne do 14 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w soboty, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 05/05/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 05/IND/2024 

Superwizja indywidualna dla osób przygotowujących się do certyfikatu

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu uzgodnionym z superwizorem

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy