Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW03 prowadzi  Maria Kasprowicz (WTTS)

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE  DW03/13/01/2024 (Okolice Wałbrzycha)

Dwudniowe spotkanie, 24 godziny dydaktyczne dla grupy 16 uczestników.

Termin: 6 - 7 maja 2024 roku

Temat: „Narracyjne wędrowanie, czyli jak ‘wielkie myśli rodzą się w trakcie pieszych spacerów.’* Od historii problemowej do preferowanej.” 

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS), Mateusz Wyderka (WTTS)

Miejsce: Okolice Wałbrzycha, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć zostaną podane w późniejszym terminie

Opis: Od historii problemowej do preferowanej. Zapraszamy na dwudniowe spotkanie w Sudetach, w okolicach Sokołowska. Chcemy połączyć wędrówkę w górskich przestrzeniach z poznawaniem swoich wewnętrznych krajobrazów. Mamy nadzieję, że pomoże to w tworzeniu preferowanej opowieści o swoim życiu. Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday   Afternoon Videos

https://dulwichcentre.com.au/narrative-walks-by-chris-darmody

Zaproszone są zarówno osoby, które miały już okazję pracy w takim ujęciu oraz osoby bez takiego doświadczenia.  Co ważne, jeżeli decydujesz się wziąć udział, to przygotuj się na pokonywanie w ciągu dnia ok 15 km i 500 m przewyższenia oraz na zmienność pogody… 

*Fryderyk Nietzche

Koszt: 720,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 6 marca 2024 roku 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/01/2024 (POZNAŃ)

Jednodniowe spotkanie, 12 godzin dydaktycznych, dla 12 uczestników.

Termin: 25 maja 2024 roku

Temat: Narracyjne wędrowanie - od historii problemowej do historii preferowanej

Prowadzenie:   Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce: okolice Poznania, szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie

Godziny zajęć: sobota 9.00-18.00

Opis: Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday   Afternoon Videos

https://dulwichcentre.com.au/narrative-walks-by-chris-darmody

Koszt: 360,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 25 marca 2024 roku
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/02/2024 (POZNAŃ)

Jednodniowe spotkanie, 12 godzin dydaktycznych, dla 12 uczestników.

Termin: 26 maja 2024 roku

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Temat: Narracyjne wędrowanie - od historii problemowej do historii preferowanej

Miejsce: okolice Poznania, szczegółowe informacje zostaną  podane w późniejszym terminie

Godziny zajęć: niedziela 9.00-18.00

Opis: Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday   Afternoon Videos

https://dulwichcentre.com.au/narrative-walks-by-chris-darmody

Koszt: 360,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 26 marca 2024 roku
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/03/2024 (KOTLINA KŁODZKA)

Jednodniowe spotkanie, 12 godzin dydaktycznych, dla 12 uczestników.

Termin: 21 września 2024 roku

Temat: Narracyjne wędrowanie - od historii problemowej do historii preferowanej

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce: okolice Polanicy Zdrój, szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie

Godziny zajęć: sobota 9.00-18.00

Opis: Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday Afternoon Videos

https://dulwichcentre.com.au/narrative-walks-by-chris-darmody

Koszt: 360,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 21 lipca 2024 roku 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/04/2024 (KOTLINA KŁODZKA)

Jednodniowe spotkanie, 12 godzin dydaktycznych, dla 12 uczestników.

Termin: 22 września 2024 roku

Temat: Narracyjne wędrowanie - od historii problemowej do historii preferowanej

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce: okolice Polanicy Zdrój, szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie

Godziny zajęć: niedziela 9.00-18.00

Opis: Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday   Afternoon Videos

https://dulwichcentre.com.au/narrative-walks-by-chris-darmody

Koszt: 360,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 22 lipca 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/05/2024 (POZNAŃ)

Cykl trzech dwudniowych spotkań, 3x18 godzin dydaktycznych, dla 12 uczestników.

Tematy:

 1. Twoje serce jest tam gdzie Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu WARTOŚĆ
 2. Dokąd zmierzam... - czyli refleksja nad CELAMI w moim życiu
 3. Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć- czyli refleksja nad CZASEM

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Terminy

 1.   5-6 października 2024 roku 
 2.   9-10 listopada 2024 roku 
 3.   31 stycznia-1 lutego 2025 roku

Godziny zajęć: 

sobota: 10.00-18.30, w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela: 9.00-17.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS 

Opis: Tryptyk, który łączy 3 tematy: Wartości, Cele, Czas

Koszt: 1620,00 PLN, płatny w dwóch ratach 

- pierwsza rata w wysokości 1000,00 PLN płatna do 5 lipca 2024 roku

- druga rata w wysokości 620,00 PLN płatna do 5 września 2024 roku

Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/06/2024 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych, dla 12 uczestników.

Termin: 12-13 października 2024 roku

Temat: Twoje serce jest tam gdzie Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu wartość

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć

sobota: 10.00-18.30,w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela: 9.00-17.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: „Możliwość poznania i przyjęcia swoich wartości pozwala poczuć, że nasze życie idzie w dobrym kierunku, a to, co robimy jest właściwe, dające radość i energię życiową” M. White. Spotkanie jest czasem obcowania ze światem wartości, z tym czemu nadaję w życiu wartość, co jest cenne, drogie sercu. Jest czasem zanurzenia w świecie, który stanowi grunt dla rozwoju i umocnienia poczucia siebie i tego jak ja jestem i chcę być w życiu i w świecie. Pozwala poznać, zidentyfikować świat osobistych wartości, stworzyć jego obraz i oglądać z różnych perspektyw, poznać jego historię i stworzyć grunt dla rozwoju i umacniania tego świata.

Koszt: 540,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 12 sierpnia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/07/2024 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych, dla 12 uczestników.

Termin: 16-17 listopada  2024 roku

Temat: Dokąd zmierzam ... - czyli refleksja nad celami w moim życiu.

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć: 

sobota: 10.00-18.30, w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela: 9.00-17.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Cele, czyli to dokąd zmierzam , dokąd decyduję się zmierzać, nadają kierunek nie tylko naszym działaniom ale całemu naszemu życiu. Czasami są precyzyjnie nakreślone z wyznaczonymi etapami ich osiągania a czasami przyjmują formę pragnienia, tęsknoty, potrzeby. Czasami jest tak , że to my sami  stawiamy sobie cele  a czasami one są stawiane przed nami i bierzemy je do pracy. Możliwe jest też, że w różnych obszarach naszego życia  w różny sposób spotykamy się  z naszymi celami. Cele są istotnym kontekstem w którym możemy rozważać temat życia. Zapraszam na spotkanie z CELAMI W TWOIM ŻYCIU. Będzie to czas  refleksji nad sposobem obchodzenia się  z celami, nad tym dokąd doszłam/ doszedłem  w moim życiu w związku z celami i nad tym dokąd chcę dążyć, zmierzać. Będzie to czas kiedy potrzeby, marzenia, pragnienia, chcenia wraz z możliwościami będą mile widzianymi towarzyszami

Koszt: 540,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 16 września 2024 roku.
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy