Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 03/2024 (POZNAŃ)

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenia mają osoby z listy rezerwowej poprzedniej edycji.

Cztery trzydniowe spotkania o łącznej liczbie 100 godzin dydaktycznych, dla 24 uczestników 

Temat: Systemowa terapia uzależnień

Terminy:

 1. 3-5 kwietnia 2024 roku
 2. 23-25 maja 2024 roku
 3. 4-6 lipca 2024 roku
 4. 22-24 sierpnia 2024 roku

Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SG)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I Piętro, WTTS 

Godziny zajęć:

pierwszy dzień: 10.00-18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

drugi dzień: 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

trzeci dzień: 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Kurs jest skierowany do osób pracujących ambulatoryjnie lub stacjonarnie z osobami uważanymi za zagrożone uzależnieniem bądź uzależnione od alkoholu i/lub innych substancji psychotropowych. Główny punkt ciężkości kursu to przekazywanie kompetencji w podejściu do ludzi uzależnionych oraz ich systemów społecznych, wynikających z teorii systemowej i przede wszystkim opartych na założeniach terapii systemowej. Zdobyta wcześniej wiedza systemowa mile widziana.

Moduły 1 – 3, prowadzone przez dra Rudolfa Kleina, koncentrują się w pierwszym rzędzie na teorii i praktyce terapii alkoholizmu. W drugim i trzecim module może odbyć się jedna sesja na żywo z klientami uczestników.

Moduł 4, jest w znacznej mierze poświęcony konsumpcji nielegalnych substancji psychotropowych.  

Moduł 1

-   Diagnostyka

-   Kryteria diagnostyczne

-   Rozważania krytyczne w stosunku do diagnostyki

-   Podejścia systemowo-konstruktywistyczne

-   Uzależnienie jako samoorganizacja

-    Teoria rytuałów

-    Wzorce dynamiki uzależnienia

-    Tematy i kwestie egzystencjalne

-    Nawiązywanie kontaktu 

-    Pomocne pierwsze słowa i zdania

-    Konteksty przymusu

-    Dobrowolność

-    Wypracowywanie celów akceptowalnych dla klienta

      -  abstynencja

      -  cele formułowane przez siebie

-     Zasoby i kompetencje

      -wypracowywanie zainteresowania i ciekawości

-    Ćwiczenia i praktyka:

      - scenki i demonstracje

      -przypadki

Moduł 2

-  Craving i nawroty

     - hipnoterapeutyczne znaczenie nawrotów

     - znaczenie nawrotów w trakcie terapii

     - podchodzenie do nawrotów

     - alternatywy ukierunkowane na ciało

- Podejście do ambiwalencji w stosunku do podjęcia decyzji

     - eksternalizacja w mowie

     - eksternalizacja w przestrzeni

     - techniki ukierunkowane na ciało

     - zasoby transpersonalne

-  Blokady rozwojowe

     - big five

     - strategie terapeutyczne w podejściu do blokad

-  Ćwiczenia i praktyka:

     - scenki i demonstracje

     - przypadki

     - rozmowa terapeutyczna na żywo

Moduł 3

 

-  Włączanie partnerów i rodziny

     - odejść czy pozostać

     - czar początku

     - zaufanie i nieufność

     - koniec, który może być początkiem

     - przebaczanie

-  Rodzicielstwo

     - wina i przepraszanie

     - wina i odpowiedzialność

     - obietnice i rzeczywistość

- Ćwiczenia i praktyka:

     - scenki i demonstracje

     - przypadki

     - rozmowa terapeutyczna na żywo

Moduł 4: 

Uzależnienie od substancji psychotropowych w kontekście dzieci/rodziny

Co oznacza uzależnienie – w kontekście ciąży i rodziny

Legalne i nielegalne substancje psychotropowe  - objaśnienie farmakologiczne

Uzależnienie

 •         dorosłych
 •         kobiet w ciąży

Uzależnienie rodziców

Uzależnienie kobiet w ciąży

Ciąża a farmakologia – co się wtedy dzieje

Uzależnienie a system pokolenia

Uzależnienie a kultura

Uzależnienie mężczyzn = ojców

Dzieci osób uzależnionych

 •         przy ciążach osób uzależnionych
 •         po ciążach osób uzależnionych

Uzależnienie – podróż przez historię współczesną

Ćwiczenia systemowe i metodyczne na wszystkie tematy

Podejście systemowe do poszczególnych tematów

Pytania i propozycje dot. innych treści zajęć są możliwe i mile widziane!

Adresat: pierwszeństwo udziału mają osoby, które ukończyły Kurs Zaawansowany

Koszt: 5500,00 PLN płatne w całości lub w trzech ratach:

 • I rata 2000,00 PLN płatna do 10 grudnia 2023 roku
 • II rata 1750,00 PLN płatna do 10 stycznia  2024 roku
 • III rata 1750,00 PLN płatna do 10 marca 2024 roku
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
 • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy