Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Atestowany przez PTP

Zawartość godzinowa i merytoryczna kursu

Zawartość godzinowa kursu: kurs obecny obejmuje dodatkowo oprócz wyżej wymienionych 330 godzin teoretyczno-warsztatowych (Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej i Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej) następujące elementy:

 • 415 godzin teoretyczno-warsztatowych. Razem z kursem podstawowym i zaawansowanym WTTS całe szkolenie obejmie więc 745 godzin teoretyczno warsztatowych
 • trening interpersonalny - 60 godzin
 • trening własny (indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną) - 250 godzin
 • superwizje indywidualne i grupowe - 150 godzin
 • 5 dokumentacji superwidowanych procesów psychoterapeutycznych

W sumie kurs obejmuje (szczegółowo):

 • Trening interpersonalny w konwencji systemowej: 60 godz.
 • Podejście systemowe: 330 godz.
 • Podejście behawioralno-poznawcze: 100 godz.
 • Podejście ericksonowskie: 100 godz.
 • Podejście psychodynamiczne: 100 godz.
 • Inne zagadnienia teoretyczno-warsztatowe: 115 godz.
 • Superwizje indywidualne i grupowe (w trakcie szkolenia): 150 godz.
 • Doświadczenia własne indywidualne i grupowe: 250 godz.
 • Opis procesów terapeutycznych: 5

Do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP wymagane są ponadto (powyższy kurs nie obejmuje):

 • 360 godzin stażu w atestowanych przez PTP ośrodkach psychoterapeutycznych
 • 2 lata praktyki psychoterapeutycznej
 • egzamin końcowy, więcej...