Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej - CMZ03/2024

PLAN SZKOLEŃ  DLA KURSU CMZ03/2024 na lata 2024-2029:

Przyjmowanie formularzy na KP01/CMZ01/2024 zostało zakończone. Rekrutacja będzie odbywała na podstawie dotychczas przesłanych aplikacji.

  • KURS PODSTAWOWY KP03/CMZ03/2024 (POZNAŃ/ONLINE)
  • DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW01/CMZ03/2024 (ONLINE)
  • WARSZTAT WRT01/CMZ02CMZ03/2024 (ONLINE)
  • WARSZTAT WRT02/CMZ02CMZ03/2024 (ONLINE)
  • WARSZTAT WRT03/CMZ02CMZ03/2024 (ONLINE)
  • KURS ZAAWANSOWANY KZ03/2026 (POZNAŃ)

Pozostałe Doświadczenia Własne, Warsztaty i Curricula realizowane po zakończeniu Kursu Podstawowego - zgodnie z preferencjami uczestnika.

Superwizje rozpoczną się od listopada 2026 roku. Dokładne informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Staż [Tabela 5] w placówce stosującej psychoterapię należy rozpocząć po drugim roku i zakończyć przed ukończeniem szkolenia. 

Dodatkowe informacje w ofercie szczegółowej poniżej.

Zgłoszenie uczestnictwa w całości cykluPRZYJMOWANE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONO należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS wraz z załącznikami dokumentów potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte. Uwaga: na liście szkoleń w formularzu należy wybrać KURS PODSTAWOWY KP03/2024