Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Formularz zgłoszeniowy

Proszę wybrać element.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość. Nieprawidłowy format.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.


Tu załączamy (jeśli to wymagane) plik ze skanami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Jest możliwość załączenia tylko jednego pliku więc zalecamy (jeśli jest taka potrzeba) wielostronicowy pdf

Nie jestem członkiem WTTS
Jestem członkiem WTTS lub ubiegam się o członkostwo w WTTS


Informacja na temat ochrony danych osobowych:

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celu zapisania się i uczestnictwa w ww. kursie.
Zostałem/am poinformowany/a i przyjąłem/am do wiadomości, że:
  1. administratorem moich danych osobowych jest Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej z siedzibą przy Składowej 4/I piętro, 61-897 Poznań;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i uczestnictwa w wybranym kursie;
  3. podanie danych jest dobrowolne; 
  4. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.
  5. zapoznałem się z klauzulą informacyjną WTTS

Informacja na temat zajęć w trybie bezpośrednim w czasie trwania pandemii COVID-19:

W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem dotyczącym szczególnych warunków organizacji pracy podczas zajęć w bezpośrednim kontakcie organizowanych przez WTTS, związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19 z dnia 5 września 2020 roku i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Zostałam/em poinformowana/y o działaniach WTTS i prowadzących zajęcia, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich zainteresowanych.
Tekst Regulaminu do pobrania »
Oświadczam, że mając powyższe na uwadze, w sytuacji gdy będzie to możliwe ze względu na panujące zasady sanitarno-epidemiologiczne, będę uczestniczyła/ył w wybranych powyżej zajęciach w formie bezpośredniego kontaktu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że zamierzam uczestniczyć w wybranych powyżej zajęciach w formie bezpośredniego kontaktu lub w trybie zdalnym w zależności od obowiązujących zasad sanitarno epidemiologicznych.

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w ww. szkoleniu.