Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS ZAAWANSOWANY KZ03/2023 (POZNAŃ)

Rozkład godzinowy poszczególnych dni szkoleniowych na zjazdach:

  • dzień pierwszy 10.00-18.00
  • dzień drugi 9.30-17.30
  • dzień trzeci 9.30-17.30

W sytuacji zmiany godzin zajęć uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej drogą mailową.

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Koszt szkolenia: 

  • 9600,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach, które należy uiścić zgodnie z niżej podanymi terminami: 
  • I rata w wysokości 2700,00 PLN (lub całość) płatna do 15 września 2023 roku   
  • II rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 grudnia 2023 roku
  • III rata w wysokości 2300,00 PLN płatna 10 marca 2024 roku
  • IV rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 czerwca 2024 roku
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
  • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

ZJAZD 1
Termin: 13-16 listopada  2023 roku
Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania oraz teorię systemów społecznych i psychicznych N.Luhmanna
Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2
Termin: 26-27 stycznia 2024 roku
Temat: Terapia narracyjna
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin: 28 stycznia 2024 roku
Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym.
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

ZJAZD 3
Termin: 21 marca 2024 roku
Temat:  Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
Termin: 22-23 marca 2024 roku
Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
Prowadzenie:prof. dr n.med. Vera Hähnlein (DGSF, DeGPT, EMDRIA, DBG)

Daty i tematy kolejnych  zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.