Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS ZAAWANSOWANY KZ03/2023 (POZNAŃ)

Rozkład godzinowy poszczególnych dni szkoleniowych na zjazdach:

  • dzień pierwszy 10.00-18.00
  • dzień drugi 9.30-17.30
  • dzień trzeci 9.30-17.30

W sytuacji zmiany godzin zajęć uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej drogą mailową.

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Koszt szkolenia: 

  • 9600,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach, które należy uiścić zgodnie z niżej podanymi terminami: 
  • I rata w wysokości 2700,00 PLN (lub całość) płatna do 15 września 2023 roku   
  • II rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 grudnia 2023 roku
  • III rata w wysokości 2300,00 PLN płatna 10 marca 2024 roku
  • IV rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 czerwca 2024 roku
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
  • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

ZJAZD 1
Termin: 13-16 listopada  2023 roku
Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania oraz teorię systemów społecznych i psychicznych N.Luhmanna
Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2
Termin: 26-27 stycznia 2024 roku
Temat: Terapia narracyjna
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin: 28 stycznia 2024 roku
Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym.
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

ZJAZD 3
Termin: 21 marca 2024 roku
Temat:  Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
Termin: 22-23 marca 2024 roku
Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
Prowadzenie:prof. dr n.med. Vera Hähnlein (DGSF, DeGPT, EMDRIA, DBG)

ZJAZD 4
Termin: 23-25 maja 2024 roku
Temat:
Systemowa terapia lęku
Prowadzenie:
 Marcelina Ptak (WTTS)

ZJAZD 5
Termin: 22 września 2024 roku
Temat:
Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi.
Prowadzenie:
Tomasz Basiński (WTTS)
Termin:
23-24 września 2024 roku
Temat:
Psychoterapia systemowa; kontekst pomocy i kontroli
Prowadzenie:
Andreas Wahlster (SG)

ZJAZD 6
Termin: 14 listopada 2024 roku
Temat: Z lotu ptaka.. - czyli rozmowa o rozmowach terapeutycznych z klientem
Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
Termin: 15- 16 listopada 2024 roku
Temat: Upojona tęsknota - systemowa terapia uzależnienia alkoholowego
Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SGST, SG)

ZJAZD 7
Termin: 9 stycznia 2025 roku
Temat:
Sekrety rodzinne
Prowadzenie:
 Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)
Termin:
10-11 stycznia 2025 roku
Temat:
Terapia rodzin
Prowadzenie:
dr Szymon Chrząstowski (PTP)

ZJAZD 8
Termin: 13-15 marca 2025 roku
Temat:
Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków. Praktyka terapii par.
Prowadzenie:
Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 9
Termin: 5-6 maja 2025 roku
Temat:
Zaburzenia odżywiania w ujęciu systemowym
Prowadzenie: 
dr n.med. Małgorzata Talarczyk
Termin:
7 maja 2025 roku
Temat: Z
akończenie rozmów i procesów terapeutycznych. Podsumowanie kursu.
Prowadzenie:
 Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)