Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE: SUP09/2024

SUPERWIZJA SUP 09 /2024

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi  Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

 

SUPERWIZJA SUP 09/01/2024 (ONLINE)  

Terminy:

 1. 20 stycznia 2024 roku
 2. 10 lutego 2024 roku
 3. 9 marca 2024 roku
 4. 27 kwietnia 2024 roku
 5. 11 maja 2024 roku
 6. 30 czerwca 2024 roku ( niedziela)
 7. 28 września 2024 roku
 8. 19 października 2024 roku
 9. 16 listopada 2024 roku
 10. 7 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 2400, 00 PLN płatne w pięciu ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 13 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 2.03.2024 roku
 • III rata  480,00 PLN płatne do 4.05.2024 roku
 • IV rata 480,00 PLN płatne do 21.09.2024 roku
 • V rata 480,00 PLN płatne do 11.11.2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w soboty, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 09/01/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 09/03/2024 (ONLINE)

Termin

 1. 5 lutego 2024 roku
 2. 4 marca 2024 roku
 3. 14 kwietnia 2024 roku
 4. 6 maja 2024 roku
 5. 24 czerwca 2024 roku
 6. 9 września 2024 roku
 7. 14 października 2024 roku
 8. 25 listopada 2024 roku
 9. 16 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 8.00-14.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 2160,00 PLN płatne w pięciu ratach: 4 x 480,00 PLN oraz 1 x 240,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 29 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 8.04.2024 roku
 • III rata  480,00 PLN płatne do 17.06.2024 roku
 • IV rata 480,00 PLN płatne do 7.10.2024 roku
 • V rata 240,00 PLN płatne do 9.12.2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w poniedziałki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 09/03/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 09/04/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1. 13 stycznia 2024 roku
 2. 17 lutego 2024 roku
 3. 23 marca 2024 roku
 4. 20 kwietnia 2024 roku
 5. 18 maja 2024 roku
 6. 29 czerwca 2024 roku
 7. 7 września 2024 roku
 8. 12 października 2024 roku
 9. 30 listopada 2024 roku
 10. 14 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt:  2400,00 PLN płatne w pięciu ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 8 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 16 marca 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 11 maja 2024 roku
 • IV rata 480,00 PLN płatne do 31 sierpnia 2024 roku
 • V rata 480,00 PLN płatne do 23 listopada 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w soboty, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 09/04/2023M

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 09/05/2024 (ONLINE/grupa zamknięta)

Terminy: 

 1. 5 stycznia 2024 roku
 2. 23 lutego 2024 roku
 3. 15 marca 2024 roku
 4. 19 kwietnia 2024 roku
 5. 17 maja 2024 roku
 6. 28 czerwca 2024 roku
 7. 13 września 2024 roku
 8. 11 października 2024 roku
 9. 15 listopada 2024 roku
 10. 13 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 5 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa. 

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1500,00 PLN płatne w pięciu ratach po 300,00 PLN

 • I rata 300,00 PLN płatne do 5 stycznia 2024 roku
 • II rata 300,00 PLN płatne do 8 marca 2024 roku
 • III rata 300,00 PLN płatne do 10 maja 2024 roku
 • IV rata 300,00 PLN płatne do 6 września 2024 roku
 • V rata 300,00 PLN płatne do 8 listopada 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w soboty

Zgłoszenia: rekrutacja zamknięta

 

SUPERWIZJA SUP09/IND/2024 

Superwizja indywidualna

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub więcej sesji

Miejsce: platforma ZOOM; Poznań, miejsce działalności prowadzącej lub superwizowanego

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

UWAGI:

 • analiza przypadków i praca w systemach: wewnętrznym superwizowanego; relacji z klientami/pacjentami lub współpracownikami, partnerami; organizacyjnym (np. ośrodek, poradnia, szpitala, NGO)
 • daje możliwość tworzenia projektu rozwoju zawodowego lub kariery oraz analizy: funkcjonowania zawodowego, realizacji celów zawodowych                  i rozwojowych, kierowania karierą, planowania rozwoju wybranych kompetencji oraz działań związanych z profilaktyką wypalenia zawodowego
 • wsparcie w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym
 • wzbogacona coachingowymi metodami pracy; praca na sesjach oraz pomiędzy nimi (zadania superwizyjne)
 • zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy