Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Certyfikat Psychoterapeuty systemowego zgodny z wymogami Ministra Zdrowia

Cykl szkoleń obejmujący minimum 1200 godzin dydaktycznych zakończony egzaminem składanym przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną zgodnie z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285) prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego.

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia:

Kurs Podstawowy Psychoterapii  Systemowej WTTS 140 godz.
Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej WTTS 200 godz.

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe WTTS

Dopuszcza się 100 godzin dydaktycznych o tematyce systemowej realizowanych poza WTTS

340 godz.

Superwizje grupowe WTTS

Dopuszcza się 50 godzin dydaktycznych superwizji systemowej grupowej i indywidualnej realizowanej poza WTTS

180 godz.
Superwizje indywidualne WTTS 20 godz.

Doświadczenia Własne WTTS

Dopuszcza się 75 godzin dydaktycznych doświadczeń własnych realizowanych poza WTTS z innych uznawanych modalności terapeutycznych

200 godz.
Organizacja placówek medycznych i wskazania do farmakoterapii 6 godz.
Diagnoza nozologiczna 16 godz.
Zagadnienia etyczne w psychoterapii 8 godz. 

Małe grupy dyskusyjne o ustalonym składzie, które przedkładają sprawozdania z prowadzonych dyskusji zawierające poruszane tematy, podpisy uczestników, datę i ilość godzin. Tematyka poruszana podczas spotkań winna dotyczyć teorii i praktyki systemowej

150 godz.

Staż kliniczny lub/i udokumentowana praktyka psychoterapeutyczna

480 godz.

Do egzaminu opisane cztery przypadki w tym jeden przypadek nie starszy niż dwa lata od momentu zakończenia procesu oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego procesu/ów terapeutycznych) zatwierdzone przez superwizora prowadzącego z WTTS  Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej 

Rekomendacja superwizora prowadzącego

Egzamin przed komisją zewnętrzną

 
RAZEM 1740 godz.