Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT02/2022 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla grupy 16-24 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin:  16 marca 2022
Temat: Zagadnienia etyczne w psychoterapii
Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie
Prowadzenie: dr Anna Kubiak
Zawartość merytoryczna: Zajęcia będą okazją do przyjrzenia się różnym wątpliwościom i dylematom etycznym (i etyczno-prawnym) towarzyszącym pracy psychoterapeuty systemowego. W oparciu o istniejące kodeksy etyki zawodowej i wybrane przepisy prawa uczestnicy będą mogli przeanalizować zarówno przypadki zaproponowane przez prowadzącą, jak i własne, wcześniej przygotowane kazusy.
Godziny zajęć: 10.00 - 17.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe
Koszt szkolenia: 240,00 PLN
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy