Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE: SUP06/2024

SUPERWIZJA SUP 06/2024

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Ewa Stankowska (WTTS)

 

Superwizja SUP 06/01/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1. 23 stycznia 2024 roku
 2. 20 lutego 2024 roku
 3. 19 marca 2024 roku
 4. 28 maja 2024 roku
 5. 24 września 2024 roku
 6. 22 października 2024 roku

Godziny zajęć: 14.30-20.00, 7 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1260,00 PLN płatne w trzech ratach po 420,00 PLN

 • I rata 420,00 PLN płatne do 16 stycznia 2024 roku
 • II rata 420,00 PLN płatne do 12 marca 2024 roku
 • III rata 420,00 PLN płatne do 17 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się we wtorki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 06/01/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA  SUP 06/02/2024 (POZNAŃ/ONLINE)

Terminy:  

 1.  25 stycznia 2024 roku
 2.  29 lutego 2024 roku
 3.  9 maja 2024 roku
 4.  20 czerwca 2024 roku
 5.  3 października 204 roku
 6.  14 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-17.00, 10 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Ośrodek Terapii Rodzin / platforma ZOOM

Koszt: 1800,00 PLN płatne w trzech ratach po 600,00 PLN

 • I rata 600,00 PLN płatne do 18 stycznia 2024 roku
 • II rata 600,00 PLN płatne do 2 maja 2024 roku
 • III rata 600,00 PLN płatne do 26 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań  

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 06/02/2023  

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA  SUP 06/03/2024 (ONLINE)

Terminy: 

 1. 26 stycznia 2024 roku
 2. 1 marca 2024 roku
 3. 10 maja 2024 roku
 4. 21 czerwca 2024 roku
 5. 4 października 2024 roku
 6. 15 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 09.00-17.00, 10 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1800,00 PLN płatne w trzech ratach po 600,00 PLN

 • I rata 600,00 PLN płatne do 19 stycznia 2024 roku
 • II rata 600,00 PLN płatne do 3 maja 2024 roku
 • III rata 600,00 PLN płatne do 27 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 06/03/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 06/04/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1.  8 lutego 2024 roku
 2.  14 marca 2024 roku
 3.  25 kwietnia 2024 roku
 4.  13 czerwca 2024 roku
 5.  24 października 2024 roku
 6.  28 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 14.30-21.00, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1440,00 PLN płatne w trzech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 1 lutego 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 18 kwietnia 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 17 października 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 06/04/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 06/05/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1.  9 lutego 2024 roku
 2. 15 marca 2024 roku 
 3. 26 kwietnia 2024 roku
 4. 14 czerwca 2024 roku
 5. 25 października 2024 roku
 6. 29 listopada 2024 roku 

Godziny zajęć: 8.00-14.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1440,00 PLN płatne w trzech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 2 lutego 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 19 kwietnia 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 18 października 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 06/05/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 06/07/2024 (ONLINE)

Terminy

 1. 18 stycznia 2024 roku
 2. 15 lutego 2024 roku
 3. 21 marca 2024 roku
 4. 23 maja 2024 roku  
 5. 10 października 2024 roku 
 6. 21 listopada 2024 roku 

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 1440,00 PLN płatne w trzech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 11 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 14 marca 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 3 października 2024 roku  

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 06/07/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 06/12/2024 (ONLINE)

Terminy

 1. 16 stycznia 2024 roku
 2. 13 lutego 2024 roku
 3. 12 marca 2024 roku
 4. 4 czerwca 2024 roku
 5. 15 października 2024 roku
 6. 26 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 1440,00 PLN płatne w trzech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 9 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 5 marca 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 8 października 2024 roku  

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się we wtorki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 06/12/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 06/IND/2024

Superwizja indywidualna dla osób przygotowujących się do certyfikatu

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy