Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł psychoterapia behawioralno-poznawcza

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia behawioralno-poznawczego
 2. Teoria procesu terapeutycznego
  1. czynniki leczące w psychoterapii
  2. modele zaburzeń i teorie zmian zachowania
  3. relacja terapeutyczna - specyfika dla podejścia behawioralno-poznawczego
  4. umiejętność tworzenia hipotez wyjaśniających mechanizm powstawania zaburzeń
  5. rozpoznawanie etapów procesu terapeutycznego
 3. Formalne aspekty procesu terapeutycznego
 4. Diagnoza psychoterapeutyczna
  1. podstawy wiedzy na temat postępowania diagnostycznego i zasady diagnostyki w modalności behawioralno-poznawczej
  2. diagnozowanie czynników warunkujących zaburzenia
  3. wykorzystanie diagnozy dla planowania i realizacji procesu psychoterapeutycznego
 5. Zastosowanie podejścia behawioralno-poznawczego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej
 6. Interwencje terapeutyczne - strategie, metody, techniki psychoterapii behawioralno-poznawczej w leczeniu osób z różnymi zaburzeniami
50
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
 1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji terapeutycznej
 2. Umiejętność planowania procesu psychoterapii w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
 3. Umiejętność zawierania kontraktu terapeutycznego
 4. Umiejętność budowania strategii i interweniowania
 5. Umiejętność stosowania specyficznych metod i technik psychoterapii behawioralno-poznawczej w leczeniu osób z różnymi zaburzeniami
 6. Umiejętność rozpoznawania etapów procesu terapeutycznego
 7. Umiejętność diagnozowania relacji terapeutycznej
30
Blok zajęć teoretyczno-warsztatowych:
Integracja systemowego i behawioralnego myślenia i postępowania, czyli czego mogę nauczyć się od behawiorystów, jakie techniki postępowania mogę przejąć podbudowując je systemowym myśleniem?
20
RAZEM: 100

 

Spodziewane rezultaty:

 • pozyskanie wiedzy na temat podejścia behawioralno-poznawczego
 • nabycie umiejętności praktycznych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w podejściu behawioralno-poznawczym
 • pozyskanie wiedzy w zakresie stosowania podejścia behawioralno-poznawczego w leczeniu różnych zaburzeń

Forma: wykład, warsztat szkoleniowy z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania (gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana informacja zwrotna, moderowane dyskusje, zastosowanie technik twórczego myślenia), demonstracja nagrań audiowizualnych, prezentacja własnych doświadczeń, analiza przypadków (case study)

Sposób zaliczenia: test wiedzy , opis 1 procesu terapeutycznego