Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł społeczno-kulturowe uwarunkowania psychoterapii

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
  1. Społeczno-kulturowe narracje dotyczące zdrowia i zaburzeń oraz chorób
  2. Relacje klient psychoterapii - środowisko społeczne, w tym rodzinne
  3. Wpływ otoczenia społecznego, w tym rodzinnego klienta psychoterapii na przebieg i trwałość wyników psychoterapii
  4. Socjoekonomiczne aspekty psychoterapii
7
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
  1. Umiejętność opisu kontekstu społeczno-kulturowego w analizie i diagnozie funkcjonalnej
  2. Umiejętność wykorzystania opisu kontekstu społeczno-kulturowego w budowaniu strategii i interwencji psychoterapeutycznej
8
RAZEM: 15

 

Spodziewane rezultaty:

  • uzyskanie wiedzy o wpływie społeczno-kulturowych uwarunkowań na stan psychiczny człowieka
  • uzyskanie wiedzy o wpływie społeczno-kulturowych uwarunkowań na przebieg i wyniki psychoterapii
  • wzrost poziomu umiejętności opisu kontekstu społeczno-kulturowego na użytek procesu terapeutycznego określonego klienta psychoterapii
  • rozwój umiejętności wykorzystania opisu kontekstu społeczno-kulturowego do budowania strategii i interwencji psychoterapeutycznych

Forma: wykład, warsztat szkoleniowy z analizą przypadków

Sposób zaliczenia: ocena z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych tego modułu w ramach oceny przez prowadzącego superwizora przygotowanych przez uczestnika szkolenia opisów przypadków