Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej

W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej.

Informacja ogólna

Kurs zaawansowany to poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychoterapii systemowej zdobytych podczas kursu podstawowego. Jest ważnym i koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Czas trwania: 1,5 roku

Porządek zajęć: kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 8 zjazdów.

Zawartość merytoryczna według zaleceń  dr Jerzego S. Jakubowskiego (SGST, SG, WTTS, PTP):

  1. Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej
  2. Terapeutyczne postępowanie w różnych systemach społecznych
  3. Specyfika psychoterapii systemowej w leczeniu osób z określonymi zaburzeniami
  4. Teoretyczne podłoże pracy terapeutycznej

Kierownictwo merytoryczne: Marcelina Ptak (WTTS)

Kryteria kwalifikacji na kurs zaawansowany:

  • ukończone szkolenie podstawowe z terapii systemowej w WTTS 
  • minimum jeden rok pomiędzy kursem podstawowym a kursem zaawansowanym przeznaczony m.in. na
  • udział w zajęciach superwizji grupowej i/lub indywidualnej w WTTS
  • udział w minimum 30 godzinach dydaktycznych doświadczeń własnych w WTTS
  • pracę w małych grupach dyskusyjnych (m.in. dotyczącą  studiowanej literatury systemowej)
  • aktywność zawodową (praca, w której można wykorzystać idee systemowe)

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte.

Zaliczenie: podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie w wyznaczonych terminach. Dopuszcza się 10% nieobecności czyli 20 godzin dydaktycznych.

Oferta szczegółowa - Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej rodzin, par, indywidualnej i grupowej

Archiwum kursów zaawansowanych