Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW10 prowadzi  Robert Adamczyk (WTTS, PTPI) 

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/01/2024 (POZNAŃ) 

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 9-10 marca 2024 roku

Temat: Re-Wizja. Bycie redaktorem własnej opowieści.

Prowadzenie: Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Opis: Koncepcja „zespołu refleksyjnego” (tutaj: zespołu redakcyjnego) została wprowadzona do psychoterapii przez Toma Andersena (1987) i stoi za nią myśl, że rzeczywistość jest tworzona przez obserwatora i że problemy powstają, gdy różni obserwatorzy popadają w konflikt, który próbuje rozstrzygnąć, na rzecz bardziej „prawdziwej” czy „poprawnej” rzeczywistości. Terapeuci, tak jak i ich klienci, mają swoje opowieści, wpływające na ich poczucie pewności i poglądy na świat, także w obszarze zawodowym. Są to opowieści o umiejętnościach i kompetencjach, o kompetentnym bohaterze, a czasem opowieści stają się opowieściami o przytłoczeniu, niekompetencji i pełni zwątpienia. Bywa, że nagle stykamy się z naszym poczuciem bycia „poza historią kompetencji”, oddzieleniem od czasu, w którym wierzyliśmy w siebie. Zajęcia te będą zaproszeniem do obserwacji i dokonywaniu re-wizji wszelkich takich opowieści.

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 15 stycznia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/02/2024 (WARSZAWA) 

Dwa dwudniowe spotkania 2x 20 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 

 1. 20-21 kwietnia 2024 roku
 1. 18-19 maja 2024 roku

Temat: Skąd, dokąd i w jaki sposób? Genogram, genogram twórczy i socjogram w kontekście zawodowej podróży.

Prowadzenie: Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

Miejsce: Warszawa, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć:

sobota: 9.30-18.30 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

niedziela: 9.00-18.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

Opis: Jeśli spojrzymy na nasze genogramy i socjogramy, możemy dostrzec w nich różne lojalnościowe zlecenia i skrywających się w ich zaułkach zleceniodawców. Zapraszam do wspólnej przygody przyglądania się korzeniom naszych zawodowych wyborów, z perspektywy ogrodników, którzy decydują o architekturze własnego ogrodu.

Koszt: 1200,00 PLN

Wpłaty należy dokonać do 15 lutego 2024 roku. 

Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa
Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/02/2024 (EDYCJA ONLINE) 

Dwa dwudniowe spotkania 2x 20 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 

 1. 23-24 listopada 2024 roku
 1. 7-8 grudnia 2024 roku

Temat: Skąd, dokąd i w jaki sposób? Genogram, genogram twórczy i socjogram w kontekście zawodowej podróży.

Prowadzenie: Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

Miejsce: Online, Platforma ZOOM

Godziny zajęć:

sobota: 9.30-18.30 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

niedziela: 9.00-18.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

Opis: Jeśli spojrzymy na nasze genogramy i socjogramy, możemy dostrzec w nich różne lojalnościowe zlecenia i skrywających się w ich zaułkach zleceniodawców. Zapraszam do wspólnej przygody przyglądania się korzeniom naszych zawodowych wyborów, z perspektywy ogrodników, którzy decydują o architekturze własnego ogrodu.

Koszt: 1200,00 PLN

Wpłaty należy dokonać do 19 sierpnia 2024 roku. 

Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa
Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy wybierając z listy DW10/02/2024 a w rubryce UWAGI wpisując "edycja online"

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/03/2024 (WARSZAWA) 

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 22-23 czerwca 2024 roku

Temat: Re-Wizja. Bycie redaktorem własnej opowieści.

Prowadzenie: Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

Miejsce szkolenia:  “Dobrze, że jesteś” Miejsce Terapii i Rozwoju Al. Jerozolimskie 133/71, Warszawa

Opis: Koncepcja „zespołu refleksyjnego” (tutaj: zespołu redakcyjnego) została wprowadzona do psychoterapii przez Toma Andersena (1987) i stoi za nią myśl, że rzeczywistość jest tworzona przez obserwatora i że problemy powstają, gdy różni obserwatorzy popadają w konflikt, który próbuje rozstrzygnąć, na rzecz bardziej „prawdziwej” czy „poprawnej” rzeczywistości. Terapeuci, tak jak i ich klienci, mają swoje opowieści, wpływające na ich poczucie pewności i poglądy na świat, także w obszarze zawodowym. Są to opowieści o umiejętnościach i kompetencjach, o kompetentnym bohaterze, a czasem opowieści stają się opowieściami o przytłoczeniu, niekompetencji i pełni zwątpienia. Bywa, że nagle stykamy się z naszym poczuciem bycia „poza historią kompetencji”, oddzieleniem od czasu, w którym wierzyliśmy w siebie. Zajęcia te będą zaproszeniem do obserwacji i dokonywaniu re-wizji wszelkich takich opowieści.

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 20 kwietnia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/04/2024 (POZNAŃ) 

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 28-29 września 2024 roku

Temat: Z tej samej gliny. Refleksja nad autonarracjami na temat bliskości, romantyczności, intymności, zmysłowości, płci, ról płciowych i seksualności.

Prowadzenie: Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć:

sobota: 9.30-18.30, w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

niedziela: 9.00-18.00, w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

Opis: Spotkanie to jest zaproszeniem do refleksji na temat siebie i siebie w relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo istotnych części doświadczania świata, jakim jest nasza cielesność i romantyczny rezonans na drugiego człowieka w bliskiej, intymnej relacji. Możliwość opowiedzenia tej narracji za pomocą różnych środków wyrazu, a także wysłuchania narracji innych uczestników, może stać się szczególną okazją do przyjrzenia się także temu, jak jesteśmy z tymi tematami w kontakcie z naszymi klientami, w naszych gabinetach.

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 7 lipca 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/05/2024 (POZNAŃ) 

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 5-6 października 2024 roku

Temat: Re-Wizja. Bycie redaktorem własnej opowieści.

Prowadzenie: Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

Opis: Koncepcja „zespołu refleksyjnego” (tutaj: zespołu redakcyjnego) została wprowadzona do psychoterapii przez Toma Andersena (1987) i stoi za nią myśl, że rzeczywistość jest tworzona przez obserwatora i że problemy powstają, gdy różni obserwatorzy popadają w konflikt, który próbuje rozstrzygnąć, na rzecz bardziej „prawdziwej” czy „poprawnej” rzeczywistości. Terapeuci, tak jak i ich klienci, mają swoje opowieści, wpływające na ich poczucie pewności i poglądy na świat, także w obszarze zawodowym. Są to opowieści o umiejętnościach i kompetencjach, o kompetentnym bohaterze, a czasem opowieści stają się opowieściami o przytłoczeniu, niekompetencji i pełni zwątpienia. Bywa, że nagle stykamy się z naszym poczuciem bycia „poza historią kompetencji”, oddzieleniem od czasu, w którym wierzyliśmy w siebie. Zajęcia te będą zaproszeniem do obserwacji i dokonywaniu re-wizji wszelkich takich opowieści.

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 5 sierpnia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/06/2024 (WARSZAWA) 

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin dydaktycznych dla 12 uczestników.

Termin: 26-27 października 2024 roku

Temat: Z tej samej gliny. Refleksja nad autonarracjami na temat bliskości, romantyczności, intymności, zmysłowości, płci, ról płciowych i seksualności.

Prowadzenie: Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

Miejsce: Warszawa, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć:

9.30-18.30, w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

9.00-18.00, w tym godzinna przerwa  obiadowa i dwie przerwy 15-minutowe

Opis: Spotkanie to jest zaproszeniem do refleksji na temat siebie i siebie w relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo istotnych części doświadczania świata, jakim jest nasza cielesność i romantyczny rezonans na drugiego człowieka w bliskiej, intymnej relacji. Możliwość opowiedzenia tej narracji za pomocą różnych środków wyrazu, a także wysłuchania narracji innych uczestników, może stać się szczególną okazją do przyjrzenia się także temu, jak jesteśmy z tymi tematami w kontakcie z naszymi klientami, w naszych gabinetach.

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłaty należy dokonać do 10 sierpnia 2024 roku. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy