Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Warsztat WRT 06/2024 (ONLINE)

Jednodniowy warsztat, 6 godzin dydaktycznych dla 50 uczestników.

Termin: 16 marca 2024 roku

Temat: Organizacja placówek medycznych i wskazania do farmakoterapii

Prowadzenie: dr hab. n.med. Dorota Łojko (PTP)

Miejsce: platforma zoom

Godziny zajęć: sobota 9.00 – 13.45, w tym jedna przerwa 15 minutowe 

Opis:

Wskazania do farmakoterapii i innych oddziaływań leczniczych oraz terapeutycznych:

  1. Leczenie psychofarmakologiczne
  2. Inne o działaniu psychotropowym lub stosowane w psychiatrii
  3. Inne leczenie biologiczne:
  4. Inne oddziaływania terapeutyczne

 Organizacja placówek medycznych:

  1. Podstawy organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce
  2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

 Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS

Koszt: 210,00 PLN

  • Wpłaty należy dokonać do 20 stycznia 2024 roku. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  szkolenia, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa
Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań
31 1090 1346 0000 0000 3400 134

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy