Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 06/2024 (POZNAŃ)

Pierwszeństwo udziału mają osoby zapisane na liście rezerwowej poprzedniej edycji

Temat: Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki traumy.

Liczba uczestników: 24

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS lub platforma ZOOM

Informacje szczegółowe oraz kolejne daty zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

Kryteria rekrutacyjne:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w systemie pomagania (pisemne oświadczenie). 
  • ukończony Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej  Indywidualnej i Rodzinnej (WTTS) 
  • doświadczenia własne, psychoterapia

MODUŁ 1

Termin: 16-18 października 2024 roku

Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG) 

Zawartość merytoryczna: Wprowadzenie do psychotraumatologii: Historia i uwarunkowania ogólne zespołu stresu pourazowego. Podstawy i podstawowe strategie w pedagogice traumy, podstawowe postawy przy nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, podstawowe techniki stabilizacji i dystansowania się, diagnostyka pedagogiki traumy.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

Koszt szkolenia z opłatą certyfikacyjną wynosi 11600,00 PLN

Opłata za szkolenie wynosi 10600,00 PLN, płatne w całości do roku lub w czterech ratach:

  • I rata  2800,00 PLN płatne w terminie do  20 czerwca 2024 roku, 
  • II rata  2600,00 PLN płatne do 10 września 2024 roku, 
  • III rata 2600,00 PLN płatne do 10 listopada 2024 roku
  • IV rata 2600,00 PLN płatne do 10 stycznia 2025 roku

Opłata certyfikacyjna 1000,00 PLN płatna do roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

WTTS zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany terminów zjazdów.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy