Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE SUP01/2024 

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Tomasz Basiński (WTTS)

SUPERWIZJA SUP 01/01/2024 (ONLINE)

Terminy

 1. 10 stycznia 2024 roku
 2. 21 lutego 2024 roku
 3. 20 marca 2024 roku
 4. 24 kwietnia 2024 roku
 5. 19 czerwca 2024 roku
 6. 25 września 2024 roku
 7. 6 listopada 2024 roku
 8. 4 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1920,00 PLN płatne w czterech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 5 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 13 marca 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 12 czerwca 2024 roku
 • IV rata 480,00 PLN płatne do 30 października 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/01/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 01/02/2024 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 31 stycznia 2024  roku
 2. 28 lutego 2024 roku
 3. 3 kwietnia 2024 roku
 4. 29 maja 2024 roku
 5. 26 czerwca 2024 roku
 6. 2 października 2024 roku
 7. 13 listopada 2024 roku
 8. 11 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Koszt: 1920,00 PLN płatne w czterech ratach po 480,00 PLN 

 • I rata 480,00 PLN płatne do 24 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 27 marca 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 19 czerwca 2024 roku
 • IV rata 480,00 PLN płatne do 6 listopada 2024 roku 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/02/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 01/03/2024 (ONLINE)

Terminy: 

 1.   7 lutego 2024 roku
 2.   6 marca 2024 roku
 3.   10 kwietnia 2024 roku
 4.   5 czerwca 2024 roku
 5.   11 września 2024 roku
 6.   9 października 2024 roku
 7.   20 listopada 2024 roku
 8.   18 grudnia 2024

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1920,00 PLN płatne w czterech ratach po 480,00 PLN 

 • I rata 480,00 PLN płatne do 31 stycznia 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 3 kwietnia 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 4 września 2024 roku
 • IV rata 480,00 PLN płatne do 13 listopada 2024 roku 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/03/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 01/04/2024 (ONLINE)

Terminy: 

 1.   14 lutego 2024 roku
 2.   13 marca 2024 roku
 3.   17 kwietnia 2024 roku
 4.   12 czerwca 2024 roku
 5.   18 września 2024 roku
 6.   30 października 2024 roku
 7.   27 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1680,00 PLN płatne w czterech ratach: 3 x 480,00 PLN i 1 x 240,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 7 lutego 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 10 kwietnia 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 11 września 2024 roku
 • IV rata 240,00 PLN płatne do 20 listopada 2024 roku 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/04/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 01/05/2024 (ONLINE)

Terminy: 

 1.   15 lutego 2024 roku
 2.   4 kwietnia 2024 roku
 3.   6 czerwca 2024 roku
 4.   12 września 2024 roku
 5.   7 listopada 2024 roku
 6.   5 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 1440,00 PLN płatne w trzech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 8 lutego 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 30 maja 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 31 października 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/05/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 01/06/2024 (ONLINE)

Terminy: 

 1.   22 lutego 2024 roku
 2.   18 kwietnia 2024 roku
 3.   20 czerwca 2024 roku
 4.   19 września 2024 roku
 5.   14 listopada 2024 roku
 6.   12 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1440,00 PLN płatne w trzech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 15 lutego 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 13 czerwca 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 7 listopada 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy KP02/2022 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 01/07/2024 (ONLINE)

Spotkania superwizyjne rozpoczną się po skompletowaniu grupy.

Terminy: 

 1.   29 lutego 2024 roku
 2.   25 kwietnia 2024 roku
 3.   27 czerwca 2024 roku
 4.   3 października 2024 roku
 5.   21 listopada 2024 roku
 6.   19 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1440,00 PLN płatne w trzech ratach po 480,00 PLN

 • I rata 480,00 PLN płatne do 22 lutego 2024 roku
 • II rata 480,00 PLN płatne do 20 czerwca 2024 roku
 • III rata 480,00 PLN płatne do 14 listopada 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 01/IND/2024

Superwizja indywidualna dla osób przygotowujących się do certyfikatu

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje 

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy