Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT08/2023 (ONLINE)

Dwudniowy warsztat o łącznej liczbie 16 godzin dydaktycznych, dla 16-24 uczestników.

Termin: 17-18 czerwca 2023 roku

Temat: Moduł psychopatologia, diagnoza nozologiczna

Prowadzenie:  dr hab. n.med. Dorota Łojko

Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM

Godziny zajęć: 10.00 - 17.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe 

Opis:

Zagadnienia teoretyczne

 1. Problematyka objawu i zespołu psychopatologicznego
 2. Pojęcie diagnozy i jej funkcje
 3. Zasady diagnozy zaburzeń i chorób psychicznych
 4. Szanse i pułapki diagnoz nozologicznych
 5. Problematyka etiologii, patomechanizmów i patogenezy zaburzeń oraz chorób psychicznych
 6. Klasyfikacje diagnostyczne DSM-V i ICD-10 (11)
 7. Wskazania do psychoterapii i specyfika przebiegu psychoterapii w kontekście zaburzeń i chorób psychicznych
 8. Użyteczność diagnozy nozologicznej dla procesu psychoterapeutycznego

Umiejętności praktyczne

 1. Umiejętność diagnozowania nozologicznego w kontekście psychoterapii
 2. Umiejętność wnioskowania diagnostycznego
 3. Umiejętność korzystania z klasyfikacji diagnostycznych DSM-V i ICD-10(11)

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie

Koszt szkolenia: 560,00 PLN 

 • Wpłatę należy uiścić do 17 kwietnia 2023 roku
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy
Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy