Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł psychoterapia ericksonowska

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia ericksonowskiego
 2. Teoria procesu terapeutycznego
  1. czynniki leczące w psychoterapii
  2. modele zaburzeń i teorie zmian zachowania
  3. relacja terapeutyczna - specyfika dla podejścia ericksonowskiego
  4. umiejętność tworzenia hipotez wyjaśniających mechanizm powstawania zaburzeń
  5. rozpoznawanie etapów procesu terapeutycznego
 3. Formalne aspekty procesu terapeutycznego
 4. Diagnoza psychoterapeutyczna
  1. podstawy wiedzy na temat postępowania diagnostycznego i zasady diagnostyki w modalności ericksonowskiej
  2. umiejętność tworzenia hipotez wyjaśniających mechanizm powstawania zaburzeń
  3. wykorzystanie diagnozy dla planowania i realizacji procesu psychoterapeutycznego
  4. diagnozowanie czynników warunkujących zaburzenia
 5. Zastosowanie podejścia ericksonowskiego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej
 6. Interwencje terapeutyczne - metody, techniki psychoterapii ericksonowskiej w leczeniu osób z różnymi zaburzeniami
50
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
 1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji terapeutycznej
 2. Umiejętność planowania psychoterapii w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
 3. Umiejętność zawierania kontraktu terapeutycznego
 4. Umiejętność budowania strategii i interweniowania
 5. Umiejętność stosowania specyficznych metod i technik psychoterapii ericksonowskiej w leczeniu osób z różnymi zaburzeniami
 6. Umiejętność rozpoznawania etapów procesu terapeutycznego
 7. Umiejętność diagnozowania relacji terapeutycznej
30
Blok zajęć teoretyczno-warsztatowych:
Integracja systemowego i ericksonowskiego myślenia i postępowania, czyli czego mogę nauczyć się od terapeuty ericksonowskiego, jakie techniki postępowania mogę przejąć podbudowując je systemowym myśleniem?
20
RAZEM: 100

 

Spodziewane rezultaty:

 • pozyskanie wiedzy w zakresie stosowania podejścia ericksonowskiego w leczeniu różnych zaburzeń

Forma: wykład, warsztat szkoleniowy z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania (gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana informacja zwrotna, moderowane dyskusje, zastosowanie technik twórczego myślenia), demonstracja nagrań audiowizualnych, prezentacja własnych doświadczeń, analiza przypadków (case study)

Sposób zaliczenia: test wiedzy , opis 1 procesu terapeutycznego

Prowadzenie: moduł jest realizowany przez zespół nauczycieli i we współpracy z Polskim Instytutem Ericksonowskim
Ostatni trzy dniowy zjazd poprowadzi dr Jerzy S. Jakubowski i zaproszony współprowadzący z PIE