Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE: SUP14/2024

SUPERWIZJA SUP 14/2024 

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Urszula Zwolska-Olszewska (Superwizor Aplikant WTTS)

 

SUPERWIZJA SUP 14/01/2024 (ONLINE)

Terminy

 1. 12 stycznia 2024 roku
 2. 2 lutego 2024 roku
 3. 8 marca 2024 roku
 4. 5 kwietnia 2024 roku
 5. 10 maja 2024 roku
 6. 7 czerwca 2024 roku
 7. 6 września 2024 roku
 8. 4 października 2024 roku
 9. 8 listopada 2024 roku
 10. 6 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.00, 5 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1500,00 PLN płatne w pięciu ratach po 300,00 PLN

 • I rata 300,00 PLN płatne do 7 stycznia 2024 roku
 • II rata 300,00 PLN płatne do 1 marca 2024 roku
 • III rata 300,00 PLN płatne do 3 maja 2024 roku
 • IV rata 300,00 PLN płatne do 31 sierpnia 2024 roku
 • V rata 300,00 PLN płatne do 1 listopada 2024 roku

Daty i ilość kolejnych rat zostaną podane w późniejszym terminie. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 14/01/2023 

 Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 14/02/2024 

Terminy:

 1. 4 stycznia 2024 roku
 2. 7 marca 2024 roku
 3. 18 kwietnia 2024 roku
 4. 13 czerwca 2024 roku
 5. 19 września 2024 roku
 6. 7 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 16.00-20.00, 5 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa 

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 900,00 PLN płatne w trzech ratach po 300,00 PLN

 • I rata 300,00 PLN płatne do 4 stycznia 2024 roku
 • II rata 300,00 PLN płatne do 11 kwietnia 2024 roku
 • III rata 300,00 PLN płatne do 12 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 14/02/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 14/03/2024 (ONLINE) 

Terminy

 1. 19 stycznia 2024 roku
 2. 16 lutego 2024 roku
 3. 15 marca 2024 roku
 4. 26 kwietnia 2024 roku
 5. 14 czerwca 2024 roku
 6. 13 września 2024 roku 
 7. 18 października 2024 roku
 8. 15 listopada 2024 roku
 9. 13 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.00, 5 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1350,00 PLN płatne w dwóch ratach po 375,00 PLN oraz dwóch ratach po 300,00 PLN

 • I rata 375,00 PLN płatne do 12 stycznia 2024 roku
 • II rata 375,00 PLN płatne do 19 kwietnia 2024 roku
 • III rata 300,00 PLN płatne do 6 września 2024 roku
 • IV rata 300,00 PLN płatne do 8 listopada 2024 roku 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 14/03/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 14/05/2024 (ONLINE) 

Terminy

 1. 26 stycznia 2024 roku
 2. 23 lutego 2024 roku
 3. 19 kwietnia 2024 roku
 4. 24 maja 2024 roku
 5. 28 czerwca 2024 roku
 6. 27 września 2024 roku
 7. 11 października 2024 roku
 8. 22 listopada 2024 roku
 9. 20 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.00, 5 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1350,00 PLN płatne w dwóch ratach po 375,00 PLN oraz w dwóch ratach po 300,00 PLN

 • I rata 375,00 PLN płatne do 19 stycznia 2024 roku
 • II rata 375,00 PLN płatne do 17 maja 2024 roku
 • III rata 300,00 PLN płatne do 20 września 2024 roku
 • IV rata 300,00 PLN płatne do 12 listopada 2024 roku

Daty i ilość kolejnych rat zostaną podane w późniejszym terminie. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP 14/05/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP14/IND/2024

Superwizja indywidualna

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy