Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł psychopatologia, diagnoza nozologiczna

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Problematyka objawu i zespołu psychopatologicznego
 2. Pojęcie diagnozy i jej funkcje
 3. Zasady diagnozy zaburzeń i chorób psychicznych
 4. Szanse i pułapki diagnoz nozologicznych
 5. Problematyka etiologii, patomechanizmów i patogenezy zaburzeń oraz chorób psychicznych
 6. Klasyfikacje diagnostyczne DSM-IV i ICD-10
 7. Wskazania do psychoterapii i specyfika przebiegu psychoterapii w kontekście zaburzeń i chorób psychicznych
 8. Użyteczność diagnozy nozologicznej dla procesu psychoterapeutycznego
20
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
 1. Umiejętność diagnozowania nozologicznego w kontekście psychoterapii
 2. Umiejętność wnioskowania diagnostycznego
 3. Umiejętność korzystania z klasyfikacji diagnostycznych DSM-IV i ICD-10
10
RAZEM: 30

 

Spodziewane rezultaty:

 • nabycie podstawowego poziomu wiedzy z zakresu psychopatologii oraz diagnozy nozologicznej zaburzeń i chorób psychicznych
 • nabycie umiejętności diagnozowania nozologicznego w kontekście psychoterapii
 • uzyskanie adekwatnego poziomu znajomości klasyfikacji diagnostycznych DSM-IV i ICD-10

Forma: wykład, warsztat szkoleniowy z analizą przypadków

Sposób zaliczenia: test wiedzy