Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł psychoterapia psychodynamiczna

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia psychodynamicznego
 2. Teoria procesu terapeutycznego
  1. czynniki leczące w psychoterapii
  2. modele zaburzeń i teorie zmian zachowania
  3. relacja terapeutyczna - specyfika dla podejścia psychodynamicznego
  4. umiejętność tworzenia hipotez wyjaśniających mechanizm powstawania zaburzeń
  5. rozpoznawanie etapów procesu terapeutycznego
 3. Formalne aspekty procesu terapeutycznego
 4. Diagnoza psychoterapeutyczna
  1. podstawy wiedzy na temat postępowania diagnostycznego i zasady diagnostyki w modalności psychodynamicznej
  2. umiejętność tworzenia hipotez wyjaśniających mechanizm powstawania zaburzeń
  3. wykorzystanie diagnozy dla planowania i realizacji procesu psychoterapeutycznego
  4. diagnozowanie czynników warunkujących zaburzenia
 5. Zastosowanie podejścia psychodynamicznego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej, grupowej
 6. Interwencje terapeutyczne - metody, techniki psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu osób z różnymi zaburzeniami
50
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
 1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji terapeutycznej
 2. Umiejętność planowania psychoterapii w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
 3. Umiejętność zawierania kontraktu terapeutycznego
 4. Umiejętność budowania strategii i interweniowania
 5. Umiejętność stosowania specyficznych metod i technik psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu osób z różnymi zaburzeniami
 6. Umiejętność rozpoznawania etapów procesu terapeutycznego
 7. Umiejętność diagnozowania relacji terapeutycznej
30
Blok zajęć teoretyczno-warsztatowych:
Integracja systemowego i psychodynamicznego myślenia i postępowania, czyli czego mogę nauczyć się od terapeuty psychodynamicznego, jakie techniki postępowania mogę przejąć podbudowując je systemowym myśleniem?
20
RAZEM: 100

 

Spodziewane rezultaty:

 • pozyskanie wiedzy na temat podejścia psychodynamicznego
 • nabycie umiejętności praktycznych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w podejściu psychodynamicznym
 • pozyskanie wiedzy w zakresie stosowania podejścia psychodynamicznego w leczeniu różnych zaburzeń

Forma: wykład, warsztat szkoleniowy z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania (gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana informacja zwrotna, moderowane dyskusje, zastosowanie technik twórczego myślenia), demonstracja nagrań audiowizualnych, prezentacja własnych doświadczeń, analiza przypadków (case study)

Sposób zaliczenia: test wiedzy , opis 1 procesu terapeutycznego