Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Decyzją Zarządu, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej.

Zajęcia w małych grupach, mogą odbyć się w formie bezpośredniej, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, przewidzianego przez obowiązujące przepisy i przy deklaracji uczestników, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, po jednoczesnym zapoznaniu się z regulaminem przedstawionym przez WTTS jako Organizatora. Ostateczne decyzje o formie przeprowadzenia takich zajęć, należą do prowadzących dane zajęcia.

Aktualne zasady bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) w zakładce: Koronawirus: informacje i zalecenia.

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) organizuje, przygotowuje merytorycznie i prowadzi szkolenia, warsztaty oraz forum na różnych poziomach zaawansowania uczestników.

Cykl szkoleń, to droga zdobywania coraz większych doświadczeń teoretycznych i praktycznych, która może - dla zainteresowanych - zakończyć się uzyskaniem  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

01 października 2004 podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym Zobacz tekst dokumentu

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej od lutego 2008 posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stało się to możliwe dzięki przedłożeniu do atestacji programu szkolącego w psychoterapii spełniającego wymogi PTP. Kurs ww. przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a bazuje na programie szkoleniowym WTTS przygotowującym do Certyfikatu Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego. Więcej

Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogaci ofertę szkoleniową WTTS. Więcej

Prowadzącymi szkolenia są członkowie WTTS i zaproszeni goście. Dotychczasowymi gośćmi byli m.in.: dr Maria Borcsa, dr Luigi Boscolo, mgr Andrea Ebbecke-Nohlen, mgr Lothar Eder, mgr Peter Michael Glatzel, prof. dr Margret Gröne, dr Andreas Kannicht, lek. psych. Thomas Keller, dr Rudolf Klein, dr Kurt Ludewig, dr Brigitte Pfefferrkorn, doc. dr Arnold Retzer, PD dr Arist von Schlippe, mgr Helga Seidel, mgr Barbara Schmidt-Keller, dr Jochen Schweitzer, doc. dr Fritz Simon, prof. Matthias Varga von Kibéd, mgr Andreas Wahlster, dr Gunthard Weber.

Szkolenia mają formułę otwartą. Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość prowadzenia szkoleń zamkniętych we wskazanym przez nie miejscu.