Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/2022

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW10 prowadzi  Robert Adamczyk (WTTS, PTPI)

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/01/2023 (POZNAŃ) 

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników

Termin: 18-19 marca 2023 roku

Temat: Z tej samej gliny. Refleksja nad autonarracjami na temat bliskości, romantyczności, intymności, zmysłowości, płci, ról płciowych i seksualności.

Miejsce szkolenia: Poznań, WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

GODZINY ZAJĘĆ: 

09.30-18.30, w tym przerwa godzinna obiadowa i 2 przerwy kawowe 15-minutowe) 

09.00-18.00, w tym przerwa godzinna obiadowa i dwie przerwy kawowe 15-minutowe)

Opis: Spotkanie to jest zaproszeniem do refleksji na temat siebie i siebie w relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo istotnych części doświadczania świata, jakim jest nasza cielesność i romantyczny rezonans na drugiego człowieka w bliskiej, intymnej relacji. Możliwość opowiedzenia tej narracji za pomocą różnych środków wyrazu, a także wysłuchania narracji innych uczestników, może stać się szczególną okazją do przyjrzenia się także temu, jak jesteśmy z tymi tematami w kontakcie z naszymi klientami, w naszych gabinetach.

Adresaci: Grupa zamknięta. Dla uczestniczek kursu podstawowego  KP01/2021

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/02/2023 (POZNAŃ) 

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin dydaktycznych, dla 10 osób

Termin: 9-10 września 2023 roku

Temat: Z tej samej gliny. Refleksja nad autonarracjami na temat bliskości, romantyczności, intymności, zmysłowości, płci, ról płciowych i seksualności.

Miejsce:  Poznań, WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

GODZINY ZAJĘĆ: 

09.30-18.30, w tym przerwa godzinna obiadowa i 2 przerwy kawowe 15-minutowe

09.00-18.00, w tym przerwa godzinna obiadowa i dwie przerwy kawowe 15-minutowe

Opis: Spotkanie to jest zaproszeniem do refleksji na temat siebie i siebie w relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo istotnych części doświadczania świata, jakim jest nasza cielesność i romantyczny rezonans na drugiego człowieka w bliskiej, intymnej relacji. Możliwość opowiedzenia tej narracji za pomocą różnych środków wyrazu, a także wysłuchania narracji innych uczestników, może stać się szczególną okazją do przyjrzenia się także temu, jak jesteśmy z tymi tematami w kontakcie z naszymi klientami, w naszych gabinetach.

Adresaci: Grupa zamknięta. Dla uczestników grup superwizyjnych SUP10/(1//2/3/4)/2022

Miejsce: Poznań, miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

GODZINY ZAJĘĆ: 

09.30-18.30, w tym przerwa godzinna obiadowa i 2 przerwy kawowe 15-minutowe

09.00-18.00, w tym przerwa godzinna obiadowa i dwie przerwy kawowe 15-minutowe

Koszt szkolenia:  600,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW10/03/2023 (POZNAŃ) 

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 21-22 października 2023 roku

Temat: Z tej samej gliny. Refleksja nad autonarracjami na temat bliskości, romantyczności, intymności, zmysłowości, płci, ról płciowych i seksualności.

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

GODZINY ZAJĘĆ: 

09.30-18.30 , w tym przerwa godzinna obiadowa i 2 przerwy kawowe 15-minutowe

09.00-18.00 , w tym przerwa godzinna obiadowa i dwie przerwy kawowe 15-minutowe

Opis: Spotkanie to jest zaproszeniem do refleksji na temat siebie i siebie w relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo istotnych części doświadczania świata, jakim jest nasza cielesność i romantyczny rezonans na drugiego człowieka w bliskiej, intymnej relacji. Możliwość opowiedzenia tej narracji za pomocą różnych środków wyrazu, a także wysłuchania narracji innych uczestników, może stać się szczególną okazją do przyjrzenia się także temu, jak jesteśmy z tymi tematami w kontakcie z naszymi klientami, w naszych gabinetach.

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy