Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZE SUP03/2024 

SUPERWIZJE SUP 03/2024

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Maria Kasprowicz (WTTS)

SUPERWIZJA SUP 03/01/2024 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 19 stycznia 2024 roku
 2. 15 marca 2024 roku
 3. 5 kwietnia 2024 roku
 4. 10 maja 2024 roku
 5. 5 lipca 2024 roku
 6. 11 października 2024 roku
 7. 15 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Koszt: 1260,00 PLN płatne w czterech ratach: 3 x 360,00 PLN i 1 x 180,00 PLN 

 • I rata 360,00 PLN płatne do 12 stycznia 2024 roku
 • II rata 360,00 PLN płatne do 27 marca 2024 roku
 • III rata 360,00 PLN płatne do 28 czerwca 2024 roku
 • IV rata 180,00 PLN płatne do 8 listopada 2024 roku 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 03/01/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 03/02/2024 (ONLINE)

Terminy:

 1. 5 stycznia 2024 roku
 2. 8 marca 2024 roku
 3. 24 maja 2024 roku
 4. 20 września 2024 roku
 5. 4 października 2024 roku
 6. 8 listopada 2024 roku

Godziny zajęć: 9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt: 1080,00 PLN płatne w trzech ratach po 360,00 PLN  

 • I rata 360,00 PLN płatne do 5 stycznia 2024 roku
 • II rata 360,00 PLN płatne do 17 maja 2024 roku
 • III rata 360,00 PLN płatne do 27 września 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 03/02/2023 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 03/03/2024 (ONLINE)

Terminy: 

 1. 22 stycznia 2024 roku
 2. 12 lutego 2024 roku
 3. 18 marca 2024 roku
 4. 13 maja 2024 roku
 5. 17 czerwca 2024 roku
 6. 14 października 2024 roku
 7. 18 listopada 2024 roku
 8. 9 grudnia 2024 roku

Godziny zajęć: 15.30-20.15, 6 godzin dydaktycznych i jedna przerwa 15 minutowa

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 1440,00 PLN płatne w czterech ratach po 360,00 PLN 

 • I rata 360,00 PLN płatne do 15 stycznia 2024 roku
 • II rata 360,00 PLN płatne do 11 marca 2024 roku
 • III rata 360,00 PLN płatne do 11 czerwca 2024 roku
 • IV rata 360,00 PLN płatne do 11 listopada 2024 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w poniedziałki, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 03/03/2023

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP 03/IND/2024

Superwizja indywidualna

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu uzgodnionym z superwizorem

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut) 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia:drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy