Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW04 prowadzi  Wojciech Lindner (WTTS, PTP)

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04/01/2024 (ONLINE)

Dwa dwudniowe spotkania, 2x20 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 

  1. 16-17 lutego 2024 roku
  2. drugi termin zostanie ustalony z grupą

Temat: Praca z własnym genogramem

Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP) 

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: 

sobota: 9.00-18.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela: 9.00-18.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Koszt: 1200,00 PLN

  • Wpłaty należy dokonać do 7 stycznia 2024 roku.
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04/02/2024 (ONLINE)

Dwa spotkania dwudniowe, 2x20 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 

1.12-13 kwietnia 2024 roku

2.drugi termin zostanie ustalony z grupą

Temat: Praca z własnym genogramem

Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP) 

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: 

sobota: 9.00-18.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela: 9.00-18.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Koszt: 1200,00 PLN

  • Wpłaty należy dokonać do 10 lutego 2024 roku.
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04/03/2024 (POZNAŃ)

Dwa spotkania dwudniowe, 2x20 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin:

  1. 8-9 listopada 2024 roku

2.drugi termin zostanie ustalony z grupą

Temat: Praca z własnym genogramem

Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP) 

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: 

sobota: 9.00-18.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

niedziela: 9.00-18.00 w ty godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Koszt: 1200,00 PLN

  • Wpłaty należy dokonać do 8 września 2024 roku. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy