Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT 01/2024 (POZNAŃ)

Jednodniowy warsztat, 8 godzin dydaktycznych dla 20-24 uczestników.

Termin: 7 lutego 2024 roku

Temat: Opis i analiza procesu psychoterapii w ujęciu systemowym

Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS)

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS

Godziny zajęć: środa 9.30 - 17.00 w tym godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Terapia jest procesem przebiegającym na płaszczyźnie relacji, przeżywania i wytwarzania nowych znaczeń. Wiele uważności wymaga pozostawanie na pozycji obserwatora tego, co dotyczy naszego klienta, dynamiki relacji i tego, co dzieje się w naszej, czyli terapeutycznej głowie. Jeszcze więcej skupienia wymaga od nas opis tych równoległych procesów. Poddajemy bowiem analizie całą tę dynamikę dokonujących się w głowie terapeuty „odróżnień”.  Jak nie zagubić się w tej złożoności?  Jak wyłonić kluczowe informacje i zbudować z nich opis i wyjaśnienie naszego – terapeutycznego postępowania? Na warsztacie postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS

Koszt: 280,00 PLN

  • wpłaty należy dokonać do 7 stycznia 2024 roku
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem,  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy