Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia własne

Praca z własnymi doświadczeniami jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników spotkania, a jednocześnie zredukowanie trudności, mogących zaszkodzić elastyczności terapeutycznej. Systemowe metody pracy z własnymi doświadczeniami ogniskują się na emocjonalnych, poznawczych oraz komunikacyjnych wzorcach uczestników i wprowadzaniu zmian w te obszary.

Tematyka pracy z własnymi doświadczeniami dotyczy różnorodnych związków jednostki: historii życia danej osoby i jej rodziny oraz jej obecnej sytuacji w rodzinie, jej życia zawodowego a także przynależności kulturowej i społecznej.

Ważną rolę w tego rodzaju zajęciach odgrywa różnorodność sposobów widzenia wszystkich uczestników grupy. Dzięki wymianie różnych możliwości nadawania znaczeń osoba podejmująca pracę z własnymi doświadczeniami może zyskać nowe spojrzenie na dotychczasową sytuację, samego siebie, życiowe role itp. Zawiera to także pożądane rozszerzenie własnych możliwości wyboru poprzez generowanie i nadawanie nowych znaczeń swojej historii. Prowadzący nauczyciele stosują w pracy różne techniki w celu pobudzenia i ubogacenia procesu doświadczania. Obok podstawowego repertuaru dochodzą elementy dynamiki grupy, wizualizacja, konstelacje itp.

Doświadczenia własne prowadzą nauczyciele WTTS. 

Zalecane jest wypracowanie minimum 30 godzin dydaktycznych przed rozpoczęciem Kursu Zaawansowanego. Podczas rekrutacji na zajęcia w 2024 roku nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zawsze aktualne, uzupełniające informacje dostępne są na stronie internetowej www.wtts.edu.pl

WTTS zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Odbyte godziny doświadczeń własnych będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny doświadczeń własnych dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Oferta szczegółowa