Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł zagadnienia etyczne w psychoterapii

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Zagadnienia ogólne i zmiana postrzegania zagadnień etycznych psychoterapii w kontekście ewolucji myśli oraz terapii systemowej
 2. Znaczenie przyjętego paradygmatu dla kształtowania postawy etycznej
 3. Wpływ norm etycznych terapeuty na jego sposób pracy i odwrotnie
 4. Odpowiedzialność etyczna terapeuty
  1. kodeks etyczny terapeuty
  2. kontekst pracy, zasady pracy (informacja dla pacjenta, jasność),
  3. zlecenie i kontrakt terapeutyczny z pacjentem
 5. Dylematy etyczne w pracy terapeuty
 6. Etyka a rozwój własny terapeuty
10
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
Umiejętność stosowania zasad etycznych i radzenia sobie z dylematami etycznymi 5
RAZEM: 15

 

Spodziewane rezultaty:

 • znajomość aktualnych kodeksów etycznych terapeuty
 • uwrażliwienie na zagadnienia etyczne (perspektywa wewnętrzna i zewnętrzna)
 • umiejętność rozpoznawania, formułowania i rozwiązywania dylematów etycznych

Forma: wykład i warsztat szkoleniowy w oparciu o analizę przypadków

Sposób zaliczenia: przygotowanie artykułu z zagadnień etyki zawodowej terapeuty