Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Szkolenie prowadzące do Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia

Cykl szkoleń trwający od czterech do sześciu lat, obejmujący 1200 godzin (1600 godzin dydaktycznych) zakończony egzaminem składanym przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, zgodnie z wymogami ujętymi w artykule 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 oraz zmiana Dz. U. 2021 r. poz. 2400) prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia.

Adresat: osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełniające warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), ( zmiany statutowe w trakcie procedowania).

Zajęcia planowane w 2024: