Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS ZAAWANSOWANY KZ03/2022 (POZNAŃ)

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia:
WTTS, Poznań, ul. Marcelińska 62B/19 lub ONLINE

ZJAZD 1
Termin: 21-24 października 2022
Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania i teorię systemów społecznych i psychicznych N.Luhmanna
Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2
Termin: 9-10 grudnia 2022
Temat: Terapia narracyjna
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin: 11 grudnia 2022
Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym.
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Koszt szkolenia:

  • 7000,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1400,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem)
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed  II, III, IV i V spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Daty zjazdów 3-8 zostaną podane w późniejszym terminie.