Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

PD dr Arist von Schlippe

Urodzony. w 1951 roku. Dr phil. hab., psycholog dypl. psychoterapeuta psycholog, docent w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii, 1977-1981 działalność w zakresie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, 1981-2005 działalność na uniwersytecie Osnabrück na kierunku Psychologia kliniczna i psychoterapia. Od 1986 roku terapeuta nauczający i superwizor nauczający w Instytucie Terapii Rodzinnej w Weinheim.

W latach 1999-2005 pierwszy prezes Towarzystwa Systemowego w Niemczech (SG).

Członek honorowy Związku Łotewskich Terapeutów Rodzinnych w Rydze.

Współwydawca czasopisma specjalistycznego Psychoterapia w dialogu - wydawnictwo Thieme-Verlag.

O sobie: "W mojej dotychczasowej działalności naukowej nietrudno dostrzec silny akcent kliniczny. Zajmowałem się najróżniejszymi kwestiami z zakresu terapii rodzinnej, lecz przejście od pracy doradczej czy terapeutycznej z rodzinami poprzez superwizję i pracę nad rozwojem zespołu do pracy z organizacjami itp. uważam za płynne. Oczywiście jest tak szczególnie tam, gdzie rodzina i przedsiębiorstwo przenikają się wzajemnie, a dynamika organizacji pozostaje pod wpływem dynamiki rodzinnej lub gdy dynamika rodzinna przenosi się do organizacji."

Ostatnio wydane pozycje to:

  • Omer, H., Schlippe, A.v. Autorität durch Beziehung. Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung Getynga: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004
  • Omer, H., Schlippe, A.v. Autorität ohne Gewalt. Coaching für Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen. Elterliche Präsenz als systemisches Konzept Getynga: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002
  • Schlippe, A. v., Schweitzer, J. Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996