Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

prof. dr Wolf Ritscher

Doktor nauk humanistycznych, magister nauk humanistycznych, psycholog dyplomowany. Profesor psychologii, specjalność psychologia kliniczna, terapia rodzinna i praca socjalna z rodzinami w Szkole Wyższej Nauk Społecznych w Esslingen; terapeuta i superwizor systemowy i metody psychodramatycznej dla rodzin, par i grup.

Specjalizuje się i publikuje w następujacych dziedzinach:

  • integracja systemowego modelu myślowego i terapeutycznego z teorią i praktyką pracy socjalnej
  • rekonstrukcja rodzinna
  • kontekst społeczny terapii i pracy socjalnej
  • nabywanie kompetencji w zakresie terapii rodzin na potrzeby pracy socjalnej
  • państwo narodowo-socjalistyczne i jego konsekwencje dla kolejnych pokoleń ofiar, sprawców i świadków/widzów
  • przygotowanie studentów do prowadzenia politycznych seminariów dla młodzieży w Miejscu Pamięci Auschwitz (Projekt "Wychowanie po Auschwitz")