Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT 03/2020 (POZNAŃ)

Dwudniowy warsztat o łącznej liczbie 16 godzin szkoleniowych dla 20 uczestników

Termin: 16-17 maja 2020

Temat: Konceptualizacja systemu problemowego

Opis: Konceptualizacja systemu problemowego polega na (hipotetycznym) określeniu kołowego przebiegu co najmniej dwu znaczeń napędzających wzajemnie zachowania klienta/ki, które są uważane za problemowe i pomimo usiłowań ich powstrzymania, powtarzają się. Zatrzymanie tego błędnego koła może się dokonać poprzez zmianę przynajmniej jednego z napędzających znaczeń. Błędne koło sytemu problemowego traci wtedy swój sens i zanika, bo problemy są „bytami znaczeniowymi”.
Po teoretycznym wprowadzeniu będziemy ćwiczyć hipotetyczne rozpoznawanie cyrkularnej akcji systemów problemowych na przykładach z Waszej praktyki terapeutycznej oraz tworzyć plany prowadzenia dalszych rozmów, sprawdzając ich efektywność w grze ról.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie

Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP)

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć: 10.00 - 18.00 (w tym 1,5 godzina przerwy obiadowej)

Koszt szkolenia:

  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 900,00 PLN płatne w całości
  • wpłatę należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs od organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia
  • wpłąta przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy